WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

05.05.2023Studiuj w Metropolii. Szkoły wyższe przygotowały aktywności dla 7 tys. uczniów!

 
Warsztaty eksperckie, wykłady interaktywne, zajęcia laboratoryjne – uczelnie wyższe z obszaru GZM przygotowały szereg aktywności naukowych, z których może skorzystać w sumie ponad 7 tys. uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych. Działania te realizowane są dzięki dofinansowaniom z Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki, którego jednym z obszarów jest zachęcanie młodych ludzi do podejmowania studiów w GZM.
 
W ubiegłym roku Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki został rozszerzony o nowy obszar „Studiuj w Metropolii”. Korzystając z niego, do tej pory, uczelnie otrzymały dofinansowanie na realizację 11 różnych aktywności dla uczniów szkół średnich.
– Dzięki „Studiuj w Metropolii” uczniowie szkół średnich mają szansę nie tylko lepiej poznać kierunki i specjalizacje, które oferuje dana uczelnia.  Realizowane aktywności są też dla nich wsparciem w przygotowaniu się do podjęcia jednej z ważniejszych decyzji w swoim życiu, jaką będzie wybór kierunków studiów, a więc wybór swojego zawodu na najbliższą przyszłość, który pozwoli znaleźć ciekawą i dobrą pracę. Oczywiście najbardziej byśmy chcieli, żeby w GZM – mówi Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący zarządu GZM.
 
– Tego typu aktywności są szczególnie ważne z uwagi na bardzo szybki rozwój naukowy i technologiczny, który ma przełożenie na dynamiczne zmiany na rynku pracy. Projekty realizowane w ramach „Studiuj w Metropolii” mają praktyczny i warsztatowy charakter. Podczas nich uczniowie mogą dowiedzieć się o dzisiaj prognozowanych wyzwaniach na rynku pracy i w nauce, gdy będą za kilka lat odbierać swoje dyplomy – dodaje.
 
Trzy projekty  realizowane są na podstawie umów, do których wnioski o dofinansowanie zostały złożone w ubiegłym roku. Wśród nich można wymienić przedsięwzięcie realizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pn. „Greening Ideas – Klimatyczna kampania”, którego celem było poszerzenie kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie pracy grupowej, sztucznej inteligencji i znajdowania rzetelnych źródeł informacji. Projekt został oparty na serii warsztatów eksperckich, w ramach których uczniowie samodzielnie przygotowali kampanię informacyjno-promocyjną w mediach społecznościowych.
 
W lutym br. Metropolia przeprowadziła kolejny nabór do Funduszu Wspierania Nauki, podczas którego wpłynęło 8 wniosków związanych z obszarem „Studiuj w Metropolii”.
 
Dzięki tym dofinansowaniom realizowane będą kolejne projekty skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Przykładowo Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podejmie w swoich działaniach szereg najistotniejszych problemów związanych z nowoczesną opieką zdrowotną. Dotyczą one m.in. współczesnej farmacji,  biotechnologii medycznej, analityki medycznej czy kosmetologii. Już w czerwcu ruszy projekt „Uniwersytet Wakacyjny „w SUMie jest fajnie”, który przewiduje wykłady otwarte i zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół licealnych. Również w okresie wakacyjnym Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego z Dąbrowy Górniczej realizowała będzie projekt pn.  „Letnia Akademia Ratownictwa”, prezentujący zawody medyczne.
 
Z kolei Politechnika Śląska w Gliwicach zamierza  zorganizować dla uczniów szkół ponadpodstawowych cykl sześciu interaktywnych wykładów naukowych popularyzujących ofertę kształcenia na wszystkich oferowanych kierunkach studiów, zgodnie z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi, tj. Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna, Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych, Materiały przyszłości, Inteligentne miasta, mobilność przyszłości, Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0, Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.
 
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach pozyskała dotację na realizację wykładów z zakresu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa energetycznego oraz warsztaty, na których młodzież nabędzie umiejętności w zakresie samoobrony, zachowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa pracy.
 
Wszystkie 11 projektów GZM dofinansuje w łącznej kwocie ponad 392 tys. złotych.
 
Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki to narzędzie finansowe, poprzez które GZM wspiera projekty uczelni ze swojego obszaru, aby zwiększać ich atrakcyjność naukową i edukacyjną. Fundusz oddzielony jest na pięć obszarów: zachęcanie do studiowania w GZM; organizacja zajęć ze światowej klasy naukowcami; wsparcie badań; wsparcie nowatorskich metod kształcenia; konkursy i wydarzenia naukowe.
 
Działania wspierające naukę prowadzone są w ramach szerszego projektu pn. Metropolis of Science.
 
Źródło: GZM