WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

26.02.2024Usługi sąsiedzkie dla seniorów w Gliwicach

Gliwiccy seniorzy będą mogli skorzystać z tzw. usług sąsiedzkich. Pilotażowy program, w ramach którego sąsiedzi będą pomagać starszym osobom ze swojej okolicy, dedykowany jest seniorom, którzy – ze względu na swój stan zdrowia – mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem i prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z bliskim, który ma podobny problem.
 
Za podjęciem uchwały uwzględniającej nową formę wsparcia jednogłośnie zagłosowało 24 radnych obecnych podczas ostatniej Sesji Rady Miasta Gliwice. 
Realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach usługi sąsiedzkie to alternatywa dla usług opiekuńczych. Przysługiwać będą w wymiarze od 1 do 7 godzin tygodniowo i mogą stanowić uzupełnienie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Ich zakres i wymiar, a także okres i miejsce świadczenia ustalane będą w oparciu o ocenę sytuacji życiowej (w tym potrzeb) i samodzielności wnioskującego seniora oraz możliwości zapewnienia mu pomocy i opieki przez rodzinę.
 
Pomoc w ramach usług sąsiedzkich świadczona będzie odpłatnie – według stawki godzinowej (34,50 zł/h). W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie jednak częściowe lub całkowite zwolnienie seniora z odpłatności.
 
Całkowite zwolnienie z opłat może nastąpić gdy:
 
-z analizy budżetu domowego osoby lub rodziny, uwzględniającej niezbędne potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,
-wnoszona jest opłata za pobyt innego członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
-w rodzinie występuje długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, poniesione zostały straty materialne w wyniku klęski żywiołowej, innych zdarzeń losowych lub nastąpiła śmierć członka rodziny. 
 
Częściowe zwolnienie z opłat może nastąpić gdy:
 
-z analizy budżetu domowego osoby lub rodziny, uwzględniającej niezbędne potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić pełnej odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,
-więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta z pomocy w formie usług opiekuńczych,
-świadczeniobiorca korzysta z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych.
 
Usługi sąsiedzkie realizowane będą ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Jak deklaruje gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej – w przypadku przekroczenia liczby środowisk zgłaszających zapotrzebowanie na tę formę wsparcia, projekt będzie finansowany ze środków zabezpieczonych w tegorocznym budżecie miasta. 
 
Szczegółowe warunki korzystania z usług sąsiedzkich dostępne są w projekcie uchwały opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 32/335-97-14.
 
Źródło:www.gliwice.eu
Fot. Pexels