WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

12.05.2022W X Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu powstanie oddział przygotowania wojskowego

 
Ministerstwo Obrony Narodowej zatwierdziło wniosek dotyczący utworzenia oddziałów przygotowania wojskowego w X Liceum Ogólnokształcącym w Państwowych Szkołach Budownictwa - Zespole Szkół w Bytomiu.
 
28 lutego podczas sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w X Liceum Ogólnokształcącym w Państwowych Szkołach Budownictwa - Zespole Szkół w Bytomiu. W terminie do 31 marca miasto Bytom złożyło wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej. MON zatwierdziło ten wniosek.
 
W roku szkolnym 2021/22 w X LO były cztery klasy mundurowe, w których uczyło się 77 uczniów. 
Jeśli w wyniku naboru zbierzemy odpowiednią ilość uczniów, wówczas oddział przygotowania wojskowego powstanie od września 2022 roku - przyznaje Jagoda Małek, wicedyrektor Państwowych Szkół Budownictwa.
 
Patronacka jednostka wojskowa
Utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego przede wszystkim umożliwi szerszą współpracę z patronacką jednostką wojskową, która przejmie organizację zajęć praktycznych oraz kilkudniowego obozu szkoleniowego w klasie czwartej liceum ogólnokształcącego. Zajęcia poprowadzą czynni zawodowo żołnierze. Szkoła będzie mogła również zadbać o konieczne doposażenie, a uczniowie klas mundurowych nie poniosą kosztów zakupu umundurowania, co zazwyczaj stanowi duże obciążenie dla domowego budżetu - tłumaczy Jagoda Małek, wicedyrektor Państwowych Szkół Budownictwa. Dzięki utworzeniu oddziałów program szkolenia zostanie wzbogacony o zajęcia specjalistyczne.
 
Kamizelki, radiotelefony, repliki
Szkoła otrzyma również dodatkowe środki finansowe.
Przeznaczone zostaną na pełne umundurowanie uczniów, realizację szkolenia oraz wyposażenie specjalistyczne, w tym m.in. kamizelki taktyczne, repliki pistoletu ASG, plecaki medyczne z wyposażeniem do kwalifikowanej pierwszej pomocy, repliki granatu ręcznego oraz radiotelefony - dodaje Jagoda Małek.
 
Źródło: UM Bytom