WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

23.01.2024Zaktualizuj wniosek na mieszkanie do remontu

 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przypomina o konieczności aktualizacji wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego zakwalifikowanego do remontu. Osoby uprawnione (które złożyły wnioski do 31 grudnia 2005 r.), mają na to czas od 1 do 29 lutego.
 
Aktualizacja jest konieczna, by potwierdzić chęć dalszego ubiegania się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu. Osoby, które nie zaktualizują złożonego wniosku, zostaną wykreślone z rejestru bez odrębnego powiadomienia.
 
Druki oświadczeń aktualizacyjnych obowiązujące w 2024 r. dostępne będą:
 
●  w holu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12,
 
●  na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej www.zgm-gliwice.pl.
 
Wypełnione i podpisane (czytelnym podpisem, zawierającym imię i nazwisko wnioskodawcy) oświadczenia należy składać w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach (Plac Inwalidów Wojennych 12) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia aktualizacyjne przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.
 
Aktualizacja wniosków jest prowadzona zgodnie z Uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gliwice Uchwała Nr XXXVI/755/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 maja 2022 roku).
 
Fot. M.Buksa/UM Gliwice
Źródło: www.gliwice.eu