WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

29.08.2023Zwolnij! Strefa TEMPO 30 na Wójtowej Wsi!

 
Na kilkunastu ulicach Wójtowej Wsi Zarząd Dróg Miejskich wprowadził strefę TEMPO 30. Ma uspokoić ruch, a w efekcie zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, którzy prosili o takie działania. Rozwiązania wymuszające ograniczanie prędkości wprowadzane są w mieście w wielu miejscach, które wymagają od kierowców szczególnej ostrożności, np.  przy szkołach czy przedszkolach.
 
Bezpieczeństwo mieszkańców to jeden z priorytetów miasta, dlatego Zarząd Dróg Miejskich sukcesywnie realizuje inwestycje na rzecz użytkowników dróg, spowolnienia ruchu i poprawy komfortu pieszych. To m.in. nowe sygnalizacje świetlne, wysepki i wyniesione skrzyżowania lub wyniesione przejścia dla pieszych, ekologiczne oświetlenie lepiej dostosowane do warunków na drogach czy organizacja stref TEMPO 30 i montaż ograniczników prędkości. 
 
Strefy ograniczonej prędkości wprowadza się zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i rowerzystów. 
 
Strefa TEMPO 30, czyli ograniczenia prędkości do 30 km/godzinę, zaczęła obowiązywać w tym tygodniu na Wójtowej Wsi – w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców. Objęła ona ulice: Mickiewicza, Damrota, Norwida, Oleśnickiego, Skargi, część Sobieskiego, część ulicy Ligonia, Zawiszy Czarnego, Długosza, Długą, Małą, Na Wzgórzu, Prusa i Puszkina.
– Dzięki temu uspokoi się ruch w dzielnicy o historycznej zabudowie, z wąskimi i krętymi uliczkami, z parkiem, placem zabaw oraz aleją dla pieszych i rowerów. Na części ul. Ligonia powstała w dodatku strefa zamieszkania ograniczającą prawa kierowców, a dająca większą swobodę pieszym, którzy mogą poruszać się całą szerokością drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami. Dopuszczalna prędkość aut w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h, zabroniony jest postój pojazdu w miejscu innym niż wyznaczone – mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy ZDM. Tego typu strefy z powodzeniem wprowadzono już m.in. w Bojkowie, na Sikorniku oraz w Czechowicach.
 
Bezpieczeństwo na ulicach poprawiają także m.in. wyniesione przejścia przez jezdnię.
 
W miejscach, które wymagają szczególnego zabezpieczenia, m.in. w pobliżu szkół i przedszkoli, parków, punktów usługowych czy handlowych, kościołów powstają wyniesione przejścia dla pieszych. To skuteczne rozwiązania, które powstrzymują kierowców przed wjeżdżaniem z impetem na pasy. Takie przejścia zbudowano ostatnio w ramach projektu „Bezpieczny pieszy w Gliwicach” przy ul Okrzei, Elsnera, Beskidzkiej i Gierymskiego. W trakcie budowy są obecnie przejścia na ul. Orląt Śląskich, Królowej Bony i Sienkiewicza. Jeszcze w tym roku powstaną kolejne – m.in. przy ul. Dubois. Przedsięwzięcie obejmie w sumie 10 przejść, a na jego realizację miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020), w wysokości ponad 452 tys. zł (budowa przejść będzie kosztować ponad 587 tys. zł).
 
Źródło: UM Gliwice