WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

Konkurs - Jednym Zdaniem Weekend

Konkurs: Jednym Zdaniem Weekend VIII

 

     Konkurs na antenie Radia CCM. Od poniedziałku do piątku odsłaniamy  poszczególne litery zdania - zagadki. Zabawa rozpoczyna się w poniedziałek i trwa aż do piątku lub do rozwiązania. Wygrywa osoba, która na antenie, jako pierwsza, przedstawi pełne zdanie. W każdym dniu tygodnia odsłaniamy po jednej nowej literze. Mogą to być samogłoski oraz spółgłoski. Jeśli dana litera występuje w zdaniu wielokrotnie, zostanie odsłonięta. Jeśli do piątku nie uda się rozwiązać konkursu, w dniu finałowym dodajemy więcej liter - aż do rozwiązania. Każde zdanie-zagadka przypisane jest do  określonej kategorii.

 

 

Zdanie-zagadka w tygodniu (20.11.2017 - 24.11.2017)

P o g a s n ą   ś w i a t ł a

n i m   s i ę   c z e g o ś  

d o w i e s z

 

 

Kategoria: W dobrym tonie ;-)

Poniedziałek - Anita z Bielska odsłoniła literę "i"

Wtorek - Bogdan z Gliwic pdsłonił literę "t"

Środa - Jola z Gliwic odsłoniła literę "n"

Czwartek - Krystyna z Gliwic odsłoniła literę  "a"

 

 

W tym tygodniu walczymy o zaproszenie dla dwóch osób do Mazowsze Medi SPA w Ustroniu.

 

 

Finał zabawy w programie RANO CCM

 

 

ARCHIWUM KONKURSOWE

 

Konkurs: Jednym Zdaniem Weekend VII

 

     Konkurs na antenie Radia CCM. Od poniedziałku do piątku odsłaniamy  poszczególne litery zdania - zagadki. Zabawa rozpoczyna się w poniedziałek i trwa aż do piątku lub do rozwiązania. Wygrywa osoba, która na antenie, jako pierwsza, przedstawi pełne zdanie. W każdym dniu tygodnia odsłaniamy po jednej nowej literze. Mogą to być samogłoski oraz spółgłoski. Jeśli dana litera występuje w zdaniu wielokrotnie, zostanie odsłonięta. Jeśli do piątku nie uda się rozwiązać konkursu, w dniu finałowym dodajemy więcej liter - aż do rozwiązania. Każde zdanie-zagadka przypisane jest do  określonej kategorii.

 

 

Zdanie-zagadka w tygodniu (13.11.2017 - 17.11.2017)

S Z U K A Ł E M   S Ł Ó W

   K T Ó R Y C H   J A K   Z A W S Z E

N I E   B Y Ł O 

 

 

Kategoria: Cytat

Poniedziałek - Wojciech z Gliwic odsłonił literę "U"

Wtorek - Anita z Zabrza odsłoniła literę "O"

Środa - Beata z Ustronia odsłoniła literę "I"

 

W 7. finale konkursu, w czwartek nagrodę zdobyła Anna z Pniowa - Gratulujemy!

 

 

W tym tygodniu walczymy o zaproszenie dla dwóch osób do Mazowsze Medi SPA w Ustroniu.

 

 

 

Konkurs: Jednym Zdaniem Weekend VI

 

     Konkurs na antenie Radia CCM. Od poniedziałku do piątku odsłaniamy  poszczególne litery zdania - zagadki. Zabawa rozpoczyna się w poniedziałek i trwa aż do piątku lub do rozwiązania. Wygrywa osoba, która na antenie, jako pierwsza, przedstawi pełne zdanie. W każdym dniu tygodnia odsłaniamy po jednej nowej literze. Mogą to być samogłoski oraz spółgłoski. Jeśli dana litera występuje w zdaniu wielokrotnie, zostanie odsłonięta. Jeśli do piątku nie uda się rozwiązać konkursu, w dniu finałowym dodajemy więcej liter - aż do rozwiązania. Każde zdanie-zagadka przypisane jest do  określonej kategorii.

 

 

Zdanie-zagadka w tygodniu (06.11.2017 - 10.11.2017)

C Z Y T A N I E   K S I Ą Ż E K   TO   

   N A J P I Ę K N I E J S Z A   Z A B A W A

   J A K Ą   L U D Z K O Ś Ć   S O B I E 

W Y M Y Ś L I Ł A 

 

 

Kategoria: Cytat

Poniedziałek - Marcin z Gliwic odsłonił literę "T"

Wtorek - Anna z Bielska odsłoniła literę "M"

Środa - Monika z Gliwic odsłoniła literę "C"

 

W 6. finale konkursu, w czwartek nagrodę zdobył GRZEGORZ z SOSNOWCA - Gratulujemy!

 

W tym tygodniu walczymy o zaproszenie dla dwóch osób do Mazowsze Medi SPA w Ustroniu.

 

 

 

Konkurs: Jednym Zdaniem Weekend V

 

     Konkurs na antenie Radia CCM. Od poniedziałku do piątku odsłaniamy  poszczególne litery zdania - zagadki. Zabawa rozpoczyna się w poniedziałek i trwa aż do piątku lub do rozwiązania. Wygrywa osoba, która na antenie, jako pierwsza, przedstawi pełne zdanie. W każdym dniu tygodnia odsłaniamy po jednej nowej literze. Mogą to być samogłoski oraz spółgłoski. Jeśli dana litera występuje w zdaniu wielokrotnie, zostanie odsłonięta. Jeśli do piątku nie uda się rozwiązać konkursu, w dniu finałowym dodajemy więcej liter - aż do rozwiązania. Każde zdanie-zagadka przypisane jest do  określonej kategorii.

 

 

Zdanie-zagadka w tygodniu (31.10.2017 - 04.11.2017)

I M   D A L E J   W   L A S   T Y M  

W I Ę K S Z E     D R Z E W A

 

 

Kategoria: Cytat

Poniedziałek - Marcin z Gliwic odsłonił literę "T"

Wtorek - Julia z Zabrza odsłoniła literę "W"

 

W 5. finale konkursu, w czwartek nagrodę zdobyła MARTYNA z PYSKOWIC - Gratulujemy!

 

W tym tygodniu walczymy o zaproszenie dla dwóch osób do Mazowsze Medi SPA w Ustroniu.

 

 

 

Konkurs: Jednym Zdaniem Weekend IV

 

 

 

     Konkurs na antenie Radia CCM. Od poniedziałku do piątku odsłaniamy  poszczególne litery zdania - zagadki. Zabawa rozpoczyna się w poniedziałek i trwa aż do piątku lub do rozwiązania. Wygrywa osoba, która na antenie, jako pierwsza, przedstawi pełne zdanie. W każdym dniu tygodnia odsłaniamy po jednej nowej literze. Mogą to być samogłoski oraz spółgłoski. Jeśli dana litera występuje w zdaniu wielokrotnie, zostanie odsłonięta. Jeśli do piątku nie uda się rozwiązać konkursu, w dniu finałowym dodajemy więcej liter - aż do rozwiązania. Każde zdanie-zagadka przypisane jest do  określonej kategorii.

 

 

Zdanie-zagadka w tygodniu (23.10.2017 - 27.10.2017)

Z Ł O T A    P O L S K A    J E S I E Ń

 

Kategoria: Okoliczności przyrody

W czwartym finale konkursu nagrodę zdobyła TERESA z GLIWIC - Gratulujemy!

 

W tym tygodniu walczymy o zaproszenie dla dwóch osób do Mazowsze Medi SPA w Ustroniu.

 

 

 

 

 

Konkurs: Jednym Zdaniem Weekend III

 

 

     Konkurs na antenie Radia CCM. Od poniedziałku do piątku odsłaniamy  poszczególne litery zdania - zagadki. Zabawa rozpoczyna się w poniedziałek i trwa aż do piątku lub do rozwiązania. Wygrywa osoba, która na antenie, jako pierwsza, przedstawi pełne zdanie. W każdym dniu tygodnia odsłaniamy po jednej nowej literze. Mogą to być samogłoski oraz spółgłoski. Jeśli dana litera występuje w zdaniu wielokrotnie, zostanie odsłonięta. Jeśli do piątku nie uda się rozwiązać konkursu, w dniu finałowym dodajemy więcej liter - aż do rozwiązania. Każde zdanie-zagadka przypisane jest do  określonej kategorii.

 

 

Zdanie-zagadka w tygodniu (16.10.2017 - 20.10.2017)

M I Ę D Z Y N A R O D O W Y   D Z I E Ń

S Z E F A   K U C H N I

 

 

Kategoria: W kalendarzu

 

Poniedziałek - Wojciech z Gliwic odsłonił literę "M"

Wtorek - Krystyna z Gliwic odsłonił literę "A"

Środa - Tomasz z Gliwice odsłonił literę "E"

 

W trzecim finale konkursu nagrodę zdobył TOMASZ z GLIWIC - Gratulujemy!

 

 

W tym tygodniu walczymy o zaproszenie dla dwóch osób do Mazowsze Medi SPA w Ustroniu.

 

 

Finał zabawy w programie RANO CCM

 

 

Konkurs: Jednym Zdaniem Weekend II

 

 

     Konkurs na antenie Radia CCM. Od poniedziałku do piątku odsłaniamy  poszczególne litery zdania - zagadki. Zabawa rozpoczyna się w poniedziałek i trwa aż do piątku lub do rozwiązania. Wygrywa osoba, która na antenie, jako pierwsza, przedstawi pełne zdanie. W każdym dniu tygodnia odsłaniamy po jednej nowej literze. Mogą to być samogłoski oraz spółgłoski. Jeśli dana litera występuje w zdaniu wielokrotnie, zostanie odsłonięta. Jeśli do piątku nie uda się rozwiązać konkursu, w dniu finałowym dodajemy więcej liter - aż do rozwiązania. Każde zdanie-zagadka przypisane jest do  określonej kategorii.

 

 

Zdanie-zagadka w tygodniu (09.10.2017 - 13.10.2017)

 

L E P I E J   Z E   S W O I M I   P Ł A K A Ć

  N I Ż   Z   O B C Y M I   S K A K A Ć

 

 

Kategoria: Przysłowie

 

Poniedziałek - Monika z Zabrza odsłoniła literę "Z"

Wtorek - Viola z Gliwic odsłoniła literę "K"

 

W drugim finale konkursu nagrodę zdobyła VIOLA z GLIWIC - Gratulujemy!

 

W tym tygodniu walczymy o zaproszenie dla dwóch osób do Mazowsze Medi SPA w Ustroniu.

 

 

Konkurs: Jednym Zdaniem Weekend I

 

 

     Konkurs na antenie Radia CCM. Od poniedziałku do piątku odsłaniamy  poszczególne litery zdania - zagadki. Zabawa rozpoczyna się w poniedziałek i trwa aż do piątku lub do rozwiązania. Wygrywa osoba, która na antenie, jako pierwsza, przedstawi pełne zdanie. W każdym dniu tygodnia odsłaniamy po jednej nowej literze. Mogą to być samogłoski oraz spółgłoski. Jeśli dana litera występuje w zdaniu wielokrotnie, zostanie odsłonięta. Jeśli do piątku nie uda się rozwiązać konkursu, w dniu finałowym dodajemy więcej liter - aż do rozwiązania. Każde zdanie-zagadka przypisane jest do  określonej kategorii.

 

 

Zdanie-zagadka w tygodniu (02.10.2017 - 06.10.2017)

 

O D P O C Z Y W A Ć   M O Ż N A

  R Ó W N I E Ż    W   P R A C Y

 

Kategoria: Codzienny relaks

 

Poniedziałek - Viola z Gliwic odsłoniła literę "O"

Wtorek - Iwona z Gliwic odsłoniła literę "C"

Środa - Stefan ze Smolnicy odsłonił literę "