WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

22.12.2015Regionalne 1,5 miliarda

1,5 mld wydatków, ale o ok. 100 mln mniej przychodów. Jest budżet województwa śląskiego. Radni Sejmiku Woj. Śląskiego postanowili zrównoważyć niższe wpływy np. kredytami - m.in. na modernizację Stadionu Śląskiego, rewitalizację zabytkowych budynków nowego Muzeum Śląskiego czy rozbudowę Centrum Rehabilitacji REPTY.

Wśród najważniejszych zadań na nowy rok Zarząd Województwa wskazał też termomodernizację Teatru Rozrywki i realizację inwestycji drogowych. Sporo dostaną Koleje Śląskie, a wśród kwestii drogowych przyklepano pieniądze np. dla obwodnic: Pawłowic, Myszkowa i Sośnicowic i węzła „Lotnisko” w Pyrzowicach.

Ogólnie najwięcej pieniędzy w przyszłym roku pochłoną: transport i łączność - to prawie 731 mln, kultura i ochrona dziedzictwa - ponad 148 mln, oświata i wychowanie 127,5, oraz kultura fizyczna przeszło 79 mln zł.