WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

06.12.2018B-B: ul. Stojałowskiego. Jeden remont się kończy, drugi zaczyna

 

Dobiegła końca realizacja inwestycji Miasta Bielska-Białej pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową Placu Opatrzności Bożej”. Ale w tym samym rejonie za kilka dni rozpoczną się kolejne roboty drogowe i utrudnienia dla kierowców.

Wracając do zakończonej inwestycji: zakres robót obejmował rozbudowę ulicy Księdza Stanisława Stojałowskiego na odcinku dług. ok. 250 m, przebudowę Placu Opatrzności Bożej, przebudowę mostu na potoku Niwka pod ulicą Stojałowskiego i pod zieleńcem,  na dług. ok. 110 m,   przeniesienie i renowację figury św. Jana Nepomucena, budowę odcinka kanalizacji deszczowej długości 40 m oraz przebudowę kolidujących wpustów, a także budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego. Jednym z najbardziej widocznych obiektów, jakie pojawiły się w tym miejscu jest owalne rondo. Umożliwia ono bezpieczne komunikowanie poszczególnych wlotów krzyżujących się ulic, jak również całego przyległego terenu.


Z uwagi na lokalizację nowego ronda, ukształtowanie wyspy środkowej opracowane zostało przez pracownię architektury krajobrazu, specjalizującą się w małej architekturze i kształtowaniu przestrzeni publicznej.  Jej zadaniem było podkreślenie historycznej przestrzeni Placu Opatrzności Bożej. Niemniej znikający pod powierzchnią placu, a dalej pod ulicą Stojałowskiego potok Niwka pozostał wiodącym motywem dla tego rozwiązania projektu.

Zasada wypiętrzenia centralnej części ronda, z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, oraz jego nietypowy kształt zainspirowały projektantów do rozcięcia jej „korytem potoku”. Takie ukształtowanie ronda pozwala zachować jedną z najładniejszych osi widokowych miasta, czyli sylwetkę zabytkowego kościoła na tle Beskidów.

W nowej odsłonie Placu Opatrzności Bożej zaprojektowane zostały zielone donice z wkomponowanymi siedziskami, których usytuowanie podkreśla przebieg dawnego koryta potoku, tradycyjnie z figurą świętego Jana Nepomucena. Mozaika kamienna tej części placu symbolizująca lustro wody, na granicy placu z infrastrukturą drogową płynnie przechodzi  w przecięcie wyspy środkowej ronda, gdzie specjalnie dobrana zieleń oraz rozrzucone nieregularnie głazy piaskowca stanowią kontynuację „koryta potoku”. Dzięki błękitnej iluminacji symbolikę rzeki odczytać będzie można również po zmroku. Trzeba również podkreślić, że takie ukształtowanie wyspy ronda (góry i kamienisty potok) nawiązuje mocno do bielskiego krajobrazu. Wyraźnie przypomina też, znane nie tylko mieszkańcom, logo Bielska-Białej.

Źródło: UM w Bielsku-Białej

Kierowcom nie poprawi jednak humoru fakt, że tuż obok zakończonej inwestycji – na skrzyżowaniu ulic Stojałowskiego, Żywieckiej i Lipnickiej już za dwa dni, w sobotę 8 grudnia, jezdnie zostaną zamknięte dla ruchu. Rozpocznie się kolejny ważny etap remontu ul. Żywieckiej – przebudowa mostu na Niwce przy kościele Opatrzności Bożej. O szczegółach tej inwestycji i wyznaczonych w związku z nią objazdach będziemy mówić na naszej antenie – słuchajcie Informacji.