WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

18.07.2018Podbeskidzie. Pogotowie przeciwpowodziowe

W związku z utrzymującymi się kolejną dobę obfitymi opadami deszczu, poziomy wód rzek w województwie śląskim podniosły się. Najtrudniejsza sytuacja panuje na Podbeskidziu, dlatego wojewoda śląski ogłosił dziś od godziny 12:00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Miasta Bielska-Białej i trzech powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Stosowne zarządzenie otrzymali wójtowie, burmistrzowie, prezydent Bielska i starostowie powiatów. Mają podjąć wszelkie niezbędne czynności organizacyjne i techniczne, by zminimalizować ewentualne zagrożenie dla zdrowia, życia, mienia lub środowiska. Tymczasem trzy powiatowe centra zarządzania kryzysowego uspokajają, że aktualnie na Podbeskidziu nie ma powodzi ani poważnych szkód związanych z pogodą. Straże pożarne powiatów notują jedynie lokalne incydenty, związane z opadowymi podtopieniami piwnic czy niedrożnymi rowami odpływowymi. Sytuacja jest pod kontrolą. Opady mają zmienne natężenie, a poziomy alarmowe rzek nie zostały przekroczone. Również obserwowany poziom nasycenia gruntu wodami opadowymi nie daje powodów do niepokoju. Przed nami noc z intensywnymi opadami i burzami, a po niej – wg prognoz meteo – powinien nastąpić przełom w pogodzie. Deszcz ustanie, a popołudniu wyjrzy słońce. W piątek już w całym województwie słonecznie i gorąco.
 

/Źródło: katowice.uw.gov.pl; meteo.pl/