WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

09.04.2018Rewitalizacja Parku Poległych Bohaterów w Zabrzu

Miasto Zabrze przystępuje do realizacji zadania „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu”. W maju rozpoczną się prace, które potrwają kilka miesięcy.
 
W ramach tej inwestycji odbudowany zostanie wodotrysk z niecką i brodzik fontanny wraz i instalacją elektryczną. Wybudowana zostanie nowa instalacja elektryczna – oświetlenie zewnętrzne parku oraz zasilanie imprez plenerowych. Renowacji poddany zostanie mur oporowy i schody przy wejściu do parku od strony ul. Dubiela. W czasie prac będzie można korzystać z parku, jednak w sposób ograniczony.