WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

17.05.2018Polsko-Niemieckie Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich powstanie w Gliwicach

W gliwickim Ratuszu podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich.

Porozumienie jest kolejnym krokiem, po ubiegłorocznym liście intencyjnym, w stronę stworzenia takiej placówki. Jej siedzibą będzie budynek gliwickiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Rybnickiej 29 w Gliwicach. Umowa na stworzenie Centrum została zawarta pomiędzy Politechniką Śląską, Miastem Gliwice, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Federacją Firm Lotniczych „Bielsko” (koordynatorem Śląskiego Klastra Lotniczego), Instytutem Lekkiej Inżynierii i Technologii Polimerowej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, a także Uniwersytetem Technicznym Bergakademie Freiberg. Dzięki temu zacieśni się współpraca przedstawicieli polskiej i niemieckiej nauki, przemysłu oraz samorządu.

Głównym celem powstającego Centrum będzie rozwój nowoczesnych technologii i zastosowanie ich w projektowaniu lekkich konstrukcji. 

– Inżynieria materiałowa jest jednym z filarów rozwoju cywilizacyjnego. Chodzi przy tym zarówno o opracowywanie nowych materiałów, jak również ich zastosowanie w projektowaniu nowych systemów, by dążyć do zmniejszania masy konstrukcji przy jednoczesnym zwiększaniu ich wytrzymałości. Wymogi te spełniają właśnie lekkie konstrukcje hybrydowe, które z tego powodu są często stosowane w przemyśle zaawansowanych technologii, najczęściej w przemyśle samochodowym czy lotniczym – wyjaśnia prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. 

 

Hybrydowe konstrukcje lekkie są dobrze znane na gliwickiej uczelni. Już bowiem od kilku lat prowadzone są tutaj badania naukowe nad materiałami hybrydowymi i kompozytowymi i ich wykorzystaniem w budowie lekkich pojazdów. Utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich i jeszcze ściślejsza współpraca z partnerami tej jednostki bez wątpienia pozwolą te działania rozszerzyć.

(źródło: gliwice.eu)