WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

09.06.2018Bielski ZUS. Jedyne takie Centrum w Polsce!

 

Zadłużenia i zaległości składek ZUS to nie tylko zmartwienie płatników ale i samego ZUS-u. Teraz w Łodzi i Rzeszowie powstały Centra Umorzeń rozpatrujące wnioski z całego kraju, a w Bielsku-Białej - jedyne w Polsce Centrum Umorzeń Drugiej Instancji, w którym będą zapadały ostateczne rozstrzygnięcia spraw. Centrum w Bielsku zaczęło pracę w kwietniu. W piątek 8 czerwca w bielskim ZUS przy ul. Traugutta 2a odbyło się uroczyste otwarcie.

Do tej pory każdy oddział rozpatrywał umorzenia we własnym zakresie. Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS, otwierając Centrum w Bielsku liczy na odciążenie Oddziałów terenowych i usprawnienie całej procedury przy zachowaniu całkowitej bezstronności i przejrzystości postępowań:

Plik dźwiękowy: zus%201.mp3

Natomiast Dyrektor Oddziału ZUS w Bielsku, Marek Magiera nie krył dumy, że bielska placówka wyróżniła się spośród innych zarówno możliwościami techniczno-organizacyjnymi, jak i wyjątkową kompetencją specjalistów, którzy surowo przeegzaminowani, będą teraz rozpatrywać odwołania z całej Polski:

Plik dźwiękowy: zus%202.mp3

 

/Źródło: ZUS;  Tomasz Kosyk Radio CCM/