WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

29.10.2018Nowi "terytorialsi" złożyli przysięgę wojskową w Gliwicach

  
 
Blisko 60. „terytorialsów” złożyło w Gliwicach Przysięgę Wojskową.  To druga przysięga wojskowa w 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.
 
Plik dźwiękowy: M_W_obrazek_przysiega.mp3
 
W sumie w województwie śląskim służy obecnie ponad 260 żołnierzy WOT. Ponad 50 % z nich jest między 31 a 40 rokiem życia. Średnia wieku to 33 lata. Wśród nich są między innymi górnicy, leśnicy, taternicy i tancerze.
 
- Przez ostatnie 16 dni poświęcając swój prywatny czas uczestniczyliście w bardzo intensywnym szkoleniu wojskowym, w trakcie którego Wasze postanowienie, aby zostać żołnierzem było poddawane próbie. – powiedział podczas uroczystej Przysięgi Wojskowej, dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Tomasz Białas. 
 
Jak zaznaczył, to dopiero początek ich służby a przed nimi stoją kolejne wyzwania.
 
- Musicie być przygotowani na to, że dalsze treningi, być może jeszcze cięższe, spowodują, że to co dziś wydaje Wam się trudne za kilka miesięcy będzie przychodzić z łatwością. Każde szkolenie da Wam poczucie pewności, ale także pokorę, gdy zdacie sobie sprawę jak wiele jeszcze musicie się nauczyć. – mówił do żołnierzy płk Białas. 
 
W uroczystej przysiędze wziął udział dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji, Wiesław Kukuła, który odczytał list Ministra Obrony Narodowej. 
 
- Stajecie się kontynuatorami działa bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy na przestrzeni wieków bronili suwerenności i bezpieczeństwa naszego kraju – czytamy w liście, ministra Mariusza Błaszczaka.
 
Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służbę pełni blisko 15 tys. żołnierzy, w tym 12,5 tys. ochotników oraz 2,5 tys. żołnierzy zawodowych. W 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyły się już dwa szkolenia podstawowe tak zwane „szesnastki” i wyrównawcze dla osób, które już wcześniej służyły w wojsku i składały przysięgę. 
 
Generał Kukuła zaznaczył, że zainteresowanie służbą w WOT na Śląsku jest bardzo duże.
 
Plik dźwiękowy: M_W_kukula_struktury.mp3
 
W województwie śląskim powstać mają 4 bataliony lekkiej piechoty. W Bytomiu znajdować się będzie między innymi Kompania Saperów czy też Wsparcia oraz Pluton Medyczny. Dowództwo 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej znajduje się 
w Katowicach.
 
Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych powstały  z początkiem 2017 roku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania 
i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych  w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.
 

(źródło: DWOT)