WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

15.11.2018W Zabrzu odbyła się III Konferencja pt. "Wolność od...Wolność do..."

 
Jerzy Górski - trener, organizator wydarzeń sportowych, działacz społeczny i triathlonowy, polski sportowiec, mistrz świata w podwójnym Ironmanie z 3 września 1990 r., laureat nagród Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członek Polskiego Związku Triathlonu, organizator wielu zawodów triathlonowych oraz biegów - był głównym bohaterem III Konferencji "Wolność od...Wolność do...Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości", która odbyła się w Zabrzu.
 
Wzięli w niej udział m.in. radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przedstawiciele Politechniki Śląskiej na czele z rektorem prof. dr. hab. inż. Arkadiuszem Mężykiem oraz dziekanem Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚl dr. hab. inż. Krzysztofem Wodarskim, komendant miejski policji w Zabrzu mł. insp. Marek Nowakowski, Paweł Zając z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Jan Szulik - koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu.    
 
- Najważniejsze w życiu każdego człowieka jest stworzenie mu takich warunków i takiego klimatu, żeby uwierzył w to, że też może czegoś dokonać, coś osiągnąć, dojść do czegoś. Gdyby ktoś kiedyś powiedział mi, że będę biegał, to bym go po prostu uderzył, a Monar pokazał mi, że mogę - mówił podczas konferencji Jerzy Górski.
 
Przedsięwzięcie to wspólna inicjatywa trójstronnego porozumienia Miasta Zabrze, Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu dotyczącego działań z zakresu profilaktyki uzależnień.
 
Stałym elementem konferencji są tzw. "rozmowy na kanapie" prowadzone przez redaktora TVP Przemysława Adamskiego. Tym razem zaproszono do nich: Ewę Woydyłło-Osiatyńską - doktora psychologii i terapeutę uzależnień, autorkę m.in. nst. książek: "Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień", "Zaproszenie do życia", "Podnieś głowę", "Buty szczęścia" oraz wspomnianego wyżej Jerzego Górskiego.
 
- Uzależnienie to problem ludzkości, a nie danego miasta czy rodziny - tłumaczyła podczas konferencji dr Ewa Woydyłło-Osatyńska. - Mówi się, że przynajmniej jedna na dziesięć osób jest szczególnie wrażliwa i właśnie te osoby są wyjątkowo podatne na uzależnienia. Najważnieżniejsze to nauczyć się szukania pomocy, bo jest gdzie po nią sięgnąć. Miejmy świadomość, że Polska ma jeden z najlepszych w Europie systemów pomocy i terapii dla osób uzależnionych. A nie ma na świecie człowieka, który nie mógłby się zmienić. Zmiana jest istotą rozwoju i wolności, a profilaktyka ma nas nauczyć, jak wyzwolić się z tego, co nie pozwala nam kierować swoim życiem.
 
Rozmowy na kanapie poprzedziła emisja filmu "Najlepszy", w którym życiorys Jerzego Górskiego stał się inspiracją fabuły.
 
W programie konferencji przewidziano też występ artystyczny tancerzy zabrzańskiej Majowej Szkoły Tańca Marii Kucharskiej, poprzedzony wykładem dotyczącym profilaktycznej funkcji tańca.
 
Celem organizowanych od trzech lat w Zabrzu konferencji "Wolność od...Wolność do..." jest uświadomienie młodym ludziom wielowymierowych negatywnych konsekwencji wszelkiego rodzaju uzależnień (od alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy, leków, nowoczesnych technologii), czyli chorób, które utrudniają bądź uniemożliwiają, upośledzają prawidłowe funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne człowieka.
 
Konferencje "Wolność od...Wolność do...Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości" organizowane są pod honorowym patronatem prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego. Nad stroną merytoryczną czuwa komitet programowy w składzie: prof. PŚ dr hab. inż. Krzysztof Wodarski (przewodniczący, dziekan WOiZ); prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior (prodziekan ds. studenckich WOiZ); mł. insp. Marek Nowakowski (komendant Miejskiej Policji w Zabrzu); Jan Szulik (koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu) oraz Czesława Winecka (naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Zabrzu).
 
- Ogromnie się cieszę, że udało się nam poraz trzeci zorganizować konferencję, która dotyka tak ważnego społecznie problemu, jakim są uzależnienia. Pamiętajmy, że wszystko zaczyna się w naszej głowie i my, i tylko my, jesteśmy autorami tego, co dzieje się w nas i wokół nas - komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
 
(źródło: UM Zabrze)