WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

28.09.2018Bielsko: Kanalizacja miasta na finiszu. 99,7% mieszkańców w zasięgu

 


Obecnie miejskie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne AQUA S.A. w Bielsku-Białej realizuje kolejny - trzeci projekt, dotowany z Funduszu Spójności pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”. Jest to kontynuacja poprzednich projektów, a jej celem jest dokończenie wyposażenia aglomeracji Bielsko-Biała w system odbioru ścieków sanitarnych. Umowę o dofinansowanie przedmiotowego Projektu AQUA S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14 listopada 2017 roku, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, w którym AQUA uplasowała się na pierwszym miejscu listy rankingowej.


Głównym zadaniem aktualnie realizowanego Projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w północno-wschodnim Hałcnowie. Obszar objęty budową kanalizacji znajduje się w zlewni potoku Słonica. Do wybudowania jest  26,7 km kanalizacji sanitarnej, 5 nowych pompowni ścieków, rozbudowa 2 istniejących pompowni i przebudowa 5,7 km wodociągów. Poza zakresem dotowanym z funduszu UE, AQUA zbuduje z własnych środków 4,7 km odcinków tranzytowych kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej. Łączna wartość zawartych umów wynosi 19,6 mln zł, w tym dotacja 14,3 mln zł.


Budowę wykonawca rozpoczął końcem sierpnia 2018 roku w rejonie ul. 13 Zakrętów, początkiem września w rejonie ul. Grenady oraz ul. Zagrody i ul. Pod Kasztanem – do tej pory wybudowano 350 mb kanalizacji. ul. 13 Zakrętów w Bielsku-Białej