WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

29.11.2018Puńców: droga jak nowa, osuwisko zabezpieczone

 


Kolejna inwestycja drogowa powiatu cieszyńskiego na finiszu.

 

Powiat zakończył kolejną inwestycję drogową tj. zabezpieczenie i

naprawę korpusu ul. Cieszyńskiej w Puńcowie uszkodzonego na skutek

osuwiska. Wartość zadania wynosi 1,45 mln zł, z czego 835 tys. zł stanowi

dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze

środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz

przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych Ziemi.

W ramach prac zabezpieczono korpus drogi i skarpy pasa drogowego przed dalszymi

ruchami masowymi, wykonano odprowadzenia wód opadowych i gruntowych

poza grunty podłoża korpusu drogi, wykonano nową konstrukcję drogi,

odtworzono i przebudowano istniejący przepust, umocniono skarpy nad drogą

płytami ażurowymi, wykonano bariery energochłonne oraz wykonano

oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej

organizacji ruchu.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Cieszynie