WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

21.03.2018Szkoła Muzyczna w Gliwicach zmieni lokalizację

 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego zmieni lokalizację. Z ul. Siemińskiego zostanie przeniesiona do budynku przy ul. ks. Ziemowita 12, w którym obecnie działa wygaszane Gimnazjum nr 1. W nowej siedzibie uzdolniona muzycznie młodzież będzie miała więcej przestrzeni oraz lepsze warunki do nauki i rozwijania swoich talentów. Podniesie się też standard pracy pedagogów.
 
– Propozycja miasta jest bardzo interesująca, pojawiła się w samą porę i rozwiązuje nasze problemy lokalowe. Zainteresowanie nauką w szkole muzycznej stale rośnie i w naszej obecnej lokalizacji przy ul. Siemińskiego uczy się już 450 osób. Potrzebna jest nowa, większa siedziba, która spełniałaby odpowiednie warunki zarówno do nauki, jak i koncertowania. Budynek przy ul. Ziemowita odpowiada naszym oczekiwaniom, m.in. dlatego, że umożliwia  zaaranżowanie sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia z widownią na 300 osób – tłumaczy Bogusław Pietrzak, dyrektor PSM.
 
Budynek przy ul. Ziemowita wymaga prac adaptacyjnych wynikających ze zmiany funkcji z oświatowej na artystyczną. Gmach składa się z dwóch pięter i trzech segmentów. Po modernizacji nie powinno zabraknąć komfortowej przestrzeni dla wszystkich uzdolnionych muzycznie młodych ludzi. Ale wnętrza wymagają przebudowy i podziału pomieszczeń na mniejsze, modernizację przejdzie również aula i sala gimnastyczna, która zmieni funkcję na koncertową. Główny budynek zostanie przebudowany i zmodernizowany, a teren wokół budynku zagospodarowany. Na dziedzińcu szkoły powstanie też parking. Do realizacji przedsięwzięcia zostanie wyłoniona firma projektowa, a przebudowa będzie prowadzona pod nadzorem konserwatora zabytków. Inwestycja jest na etapie przygotowań. Obecnie trwa inwentaryzacja nieruchomości, zostanie też opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz projekt przebudowy, adaptacji i modernizacji budynku.
 
– Bardzo zależy nam na edukacji i rozwoju młodzieży oraz wysokim standardzie nauki w gliwickich szkołach, również tych wspierających rozwój wyjątkowych talentów. W nowej siedzibie młodzież będzie miała dogodne warunki zarówno do nauki, jak i prezentacji swoich umiejętności przed większą publicznością. Staramy się reagować na potrzeby naszych placówek edukacyjnych, a budynek przy ul. Ziemowita uznaliśmy za odpowiedni dla potrzeb uczniów i pedagogów szkoły muzycznej – mówi Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic.
 
Przeniesienie szkoły muzycznej do nowej siedziby będzie możliwe po zakończeniu kształcenia przez Gimnazjum nr 1 im. Stefana Batorego w Gliwicach oraz wykonaniu niezbędnych prac budowlano-modernizacyjnych, czyli najprawdopodobniej w 2020 r. 
Fot. M.Foltyn
źródło:www.gliwice.pl