WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

20.03.2018Rozbudowa ul. Bończyka usprawni ruch w Gliwicach

Do końca października mają się zakończyć prace przy ul. Norberta Bończyka. Przetarg na tę inwestycję ogłosił Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Jest ona związana z planowaną przebudową skrzyżowania ulic Toszeckiej, Myśliwskiej i Pionierów. Obie realizacje wpłyną na poprawę przepustowości, wzrost bezpieczeństwa i komfort jazdy.
 
Według planów rozbudowa ul. Norberta Bończyka, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha, ma się rozpocząć w okresie wakacyjnym, a zakończyć w październiku. W planach ZDM jest budowa jezdni o szerokości  5 m w ciągu ul. Bończyka oraz chodnika po stronie garaży. Wykonawcę powinniśmy poznać w kwietniu.
 
– Przebudowa ul. Bończyka jest związana z planowaną rozbudową skrzyżowania ulic: Toszeckiej, Myśliwskiej, Pionierów. Z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu w ciągu ul. Toszeckiej, wymuszające wykonywanie prac metodą połówkową, zasadnym jest wyznaczenie jednokierunkowego objazdu przez nowo wybudowany odcinek ul. Bończyka – tłumaczy Anna Gilner, dyrektor ZDM w Gliwicach.
 
Jesienią, po zakończeniu robót związanych z budową ul. Bończyka, zostanie ogłoszony kolejny przetarg, na rozbudowę skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów. Zakres rozbudowy obejmował będzie odcinek ul. Toszeckiej od skrzyżowania z ul. św. Wojciecha do zjazdu do Mc Donald’s.
 
– Głównym celem tej inwestycji jest poprawa przepustowości skrzyżowania, geometrii i jego przejezdności, zwłaszcza dla autobusów. W ciągu ul. Toszeckiej powstanie zatoka autobusowa (w miejscu istniejącego przystanku – kierunek Centrum), przebudowane zostaną istniejące ciągi piesze, powstanie też fragment ścieżki rowerowej – wylicza Anna Gilner.
foto: google.pl/maps
źródło:www.gliwice.eu