WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

24.05.2018Zmiany cen wody i odprowadzania nieczystości

 
Od 25 maja w Gliwicach będzie obowiązywała nowa, trzyletnia taryfa za dostarczaną wodę i odbiór ścieków. Wcześniejsze zapowiedzi, potwierdzone uchwałą Rady Miasta z listopada zeszłego roku, że ceny wody i odbioru ścieków nie wzrosną w naszym mieście do końca roku 2018, nie mogły zostać dotrzymane.
 
Stało się tak z powodu nowych zasad ustalania cen i powołania do życia nowego, centralnego regulatora – Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE . Rada Miasta nie będzie od tej pory podejmowała uchwał w tej sprawie – te kompetencje zostały jej odebrane.
 
Nowelizację ustawy zmieniającej tryb zatwierdzania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków parlament przyjął w grudniu zeszłego roku. Rozporządzenie pozwalające na podjęcie jakichkolwiek działań w tej materii opublikowano dopiero 2 marca br., a do 12 marca wszystkie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne zostały zobowiązane do złożenia wniosków o nowe taryfy. Gliwickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wywiązało się z tego obowiązku i jako jedno z nielicznych w kraju otrzymało pozytywną decyzję WÓD POLSKICH, zatwierdzającą nową taryfę dla naszego miasta.
 
– Do tej pory w Gliwicach utrzymywano stawki za wodę i ścieki na niskim poziomie, bo pozwalała na to dobra kondycja  ekonomiczna PWiK. W planowaniu taryf na trzy lata z góry spółka musiała jednak wziąć pod uwagę wymogi nowych przepisów i prognozowaną sytuację makroekonomiczną w kraju – podkreśla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.
 
Ostatnia podwyżka wody i ścieków w Gliwicach miała miejsce 1 stycznia 2017 r. Wtedy cena wzrosła łącznie o 1,6%, co dawało podwyżkę w stosunku do lat ubiegłych o 0,18 zł/m3 i tak miało pozostać do końca tego roku. PWiK nie stosowało i nie stosuje tzw. opłat abonamentowych, popularnych w wielu miastach w kraju i zwiększających nieraz znacznie rzeczywistą cenę wody i ścieków. W Gliwicach płaciło się i płaci tylko za metr sześcienny wody i odprowadzanych ścieków.
 
Zgodnie z nowym Prawem Wodnym, ceny wody i odprowadzania ścieków muszą teraz uwzględniać zmiany warunków ekonomicznych w perspektywie 3 lat, bo są zatwierdzane na trzyletni okres. W nowych taryfach za gliwicką wodę i ścieki musiano więc uwzględnić przewidywany wzrost cen towarów i usług w gospodarce narodowej na poziomie 2,3% na rok 2018 i 2019 oraz 2,5% na rok 2020 i 2021. Należy również podkreślić, że PWiK będzie uiszczało zwiększoną opłatę na rzecz WÓD POLSKICH w kwocie ok. 2 mln zł rocznie.
 
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tworzone są na podstawie kosztów dotyczących działalności gospodarczej wodociągowo-kanalizacyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r., obowiązuje zakaz pokrywania przychodami ze sprzedaży wody oraz odbioru ścieków kosztów jakiejkolwiek innej działalności. WODY POLSKIE sprawdzają to dokładnie. Tak więc domysły, że PWiK finansuje „coś jeszcze”, prócz swej podstawowej działalności, są nieprawdziwe.
 
– Obecnie za 1 m3 wody mieszkańcy płacą 4,82 zł brutto/m3. Gdy zacznie obowiązywać nowy taryfikator, stawka przez pierwszy rok będzie wynosiła 4,95 zł brutto/m3, w drugim roku już 5,09 zł brutto/m3, a w trzecim roku 5,24 zł brutto/m3. Za odprowadzanie 1 m3 ścieków gliwiczanie płacą teraz 6,77 zł brutto/m3. W okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy stawka za odbiór 1 m3 ścieków ma wynosić 7,14 zł brutto, w drugim roku 7,26 zł brutto, a w trzecim roku 7,41 zł brutto – wylicza PWiK. 
 
(źródło: gliwice.eu)