WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

23.10.2018XII EDYCJA JESIENNYCH TARGÓW PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

25 października 2018 roku na Politechnice Śląskiej odbędzie się XII edycja Giełdy Pracodawcy i Przedsiębiorczości.
Wydarzenie odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ulicy Konarskiego 18B. 
 
Koordynatorami przedsięwzięcia jest z ramienia uczelni Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej.
 
Wydarzenie ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu firm z potencjalnymi kandydatami do
pracy – studentami, absolwentami i pracownikami naukowymi Politechniki Śląskiej. Podczas Giełdy można będzie także spotkać przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia merytorycznego i finansowego młodym przedsiębiorcom.
 
Organizacja wydarzenia ma przyczynić się do zwiększenia współpracy w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy biznesem, w tym sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a środowiskiem akademickim. Współpraca taka może dotyczyć zlecania opracowań nowych rozwiązań technologicznych, udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych (w tym rozpraw doktorskich), jak również konsultowania i wdrażania pomysłów na zwiększenie efektywności podejmowanych działań.
 
Patronat nad wydarzeniem objęło Radio CCM.