WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

13.12.2018W Gliwicach sprawdzisz jakość powietrza za pomocą specjalnej aplikacji

 
Gliwiczanie mogą już korzystać z użytecznej aplikacji, dzięki której poznają prognozy jakości powietrza w mieście na trzy dni do przodu. Na interaktywnej mapie dostępnej pod adresem prognozy.gliwice.eu oraz aplikacji mobilnej można sprawdzić, czy zostaną przekroczone stężenia szkodliwych substancji i jakie będą warunki do aktywności na zewnątrz. Miasto rozpoczęło pilotażowy projekt prognozowania jakości powietrza.
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, miasto uruchomiło stronę internetową oraz aplikację mobilną pozwalającą w każdej chwili sprawdzić prognozowaną jakość powietrza.
 
– Strona prognozy.gliwice.eu i aplikacja mobilna to alternatywa dla popularnych i tanich, ale niekalibrowanych sensorów, obciążonych dużymi błędami pomiaru. Pilotaż potrwa do kwietnia 2019 roku, czyli do końca sezonu grzewczego, w którym jakość powietrza jest najgorsza  – mówi Adam Neumann, wiceprezydent Gliwic.
 
Na stronie prognozy.gliwice.eu można zapoznać się z prognozą stężenia pyłów PM 10 i 2,5, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz indeksu jakości powietrza, czyli kompleksowej informacji o jakości powietrza na danym obszarze miasta. Indeks jest podawany w skali opisowej – od „bardzo dobry” do „bardzo zły”. Jego wartość jest liczona dla wszystkich substancji ujętych w prognozie i przyjmuje wartość najmniej korzystną. Oznacza to, że jeżeli wystąpi przekroczenie stężenia pyłu PM 2,5, a wszystkie pozostałe poziomy stężeń będą w normie, to indeks jakości powietrza będzie wyliczony zgodnie ze stężeniem pyłu PM 2,5.
 
Projektanci aplikacji wykorzystali siatkę obliczeniową o zagęszczeniu 500 m, co gwarantuje dokładność przewidywań dla każdej lokalizacji w mieście. Na stronie wyświetlają się także komunikaty dotyczące ograniczeń w aktywności na świeżym powietrzu. Użytkownicy prognoz mogą również wybrać opcję otrzymywania informacji mejlowo.
 
Informacje o jakości powietrza w Gliwicach są zawsze pod ręką dzięki wersji mobilnej. Wchodząc w zakładkę INFORMACJE na stronie prognozy.gliwice.eu, można pobrać aplikację na smartfony będącą odwzorowaniem wersji komputerowej.
 
Gliwice prognozując rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na stronie prognozy.gliwice.eu, korzystają między innymi z prognozy globalnej jakości powietrza, danych o zanieczyszczeniach emitowanych przez transport, przemysł i mieszkalnictwo, informacji na temat ukształtowania terenu oraz prognozy meteorologicznej. Danymi wejściowymi są również informacje o natężeniu ruchu na drogach miasta z Inteligentnego Systemu Transportowego i dane przekazane przez zakłady przemysłowe do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pozyskane dane są poddawane modelowaniu matematycznemu z wykorzystaniem modelu meteorologicznego WRF i modelu dyspersji CALPUFF.
 
Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach stronę i aplikację wykonała firma Atmoterm.
(źródło: gliwice.eu)