WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

22.11.2018Ulicę Zwycięstwa w Gliwicach czeka prawdziwa metamorfoza

Zmiana ul. Zwycięstwa w kolejną reprezentacyjną wizytówkę Gliwic planowana jest już od kilku lat. Teraz te plany zaczynają nabierać kształtów. W 2016 r. wzdłuż ulicy zamontowano klimatyczne oświetlenie, teraz poznaliśmy koncepcję jej przebudowy. Zakłada ona stworzenie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów i kierowców. 
 
Koncepcja obejmuje odcinek  ulicy Zwycięstwa, od skrzyżowania z ul. Dubois do skrzyżowania z placem Inwalidów Wojennych. Główne zmiany zaproponowane przez projektanta dotyczą zawężenia jezdni i budowy dodatkowego pasa, którym poruszałby się pojazd alternatywny dla obecnie funkcjonującego autobusu. Miałby on kursować wahadłowo na odcinku pomiędzy placem Inwalidów Wojennych a dworcem kolejowym.
 
Opracowanie przewiduje także wymianę nawierzchni jezdni ul. Zwycięstwa (w nawiązaniu do jej charakteru i estetyki) oraz chodników.
 
Chodniki różnych prędkości
 
Po analizach i obserwacji stanu istniejącego projektant przyjął, że ciągi piesze pełnią dwie różne funkcje, tzw. szybką i rekreacyjną.
 
Chodnik o szerokości 4 m przeznaczony do szybkiego przemieszczania się, prowadziłby od dworca PKP w kierunku Rynku. Po drugiej stronie koncepcja zakłada węższy chodnik o szer. 3,5 m, z przylegającym na 2,5 m tzw. pasem technicznym, z miejscem dla zieleni, ławeczek i miejsc postoju dla rowerów.
 
Pomysłodawca zaplanował wprowadzenie szeregu ułatwień dla osób niepełnosprawnych, przedstawił także przykładowe rozwiązania elementów małej architektury, takie jak ławki czy pomosty, które miałyby być rozstawione wzdłuż całego obszaru.
 
Jezdnia dla samochodów i rowerów
 
Opracowanie koncepcji zakłada także wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 [km/h] obejmującej ulicę Zwycięstwa oraz ulice do niej „dochodzące” (na pewnych odcinkach lub na całej długości). To kolejne sposoby na uspokojenie ruchu.
 
W ramach powierzonego zadania projektant przeprowadził pomiary ruchu. Wynik szczegółowych analiz pokazał, że nie ma możliwości całkowitego wyłączenia ul. Zwycięstwa z ruchu kołowego.
 
W koncepcji wskazane zostały wstępne pomysły w zakresie możliwości realizacji ograniczonego czasowo postoju pojazdów dla zaopatrzenia/dostaw.
 
Zgodnie z obecnym stanem i założeniami projektowymi nie planuje się wprowadzenia ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Zwycięstwa. Założono natomiast lokalizację przystanków autobusowych: dwóch w kierunku Rynku i trzech w kierunku dworca kolejowego. Nie będzie osobnej ścieżki dla rowerów – rowerzyści będą poruszać się jezdnią.
 
Proiorytetowe podejście do jak najszybszej realizacji tego projektu w rozmowie z naszym reporterem podkreślił przewodniczący Rady Miasta Gliwice Marek Pszonak
 
Plik dźwiękowy: M_W_pszonak_wyzwania.mp3