WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

09.04.2018Zbiórka elektrośmieci w Gliwicach

W sobotę 14 kwietnia odbędzie się miejska zbiórka elektroodpadów. Na os. Kopernika będzie można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w mobilnym punkcie odbioru.

Specjalnie oznakowany samochód będzie czekał na mieszkańców między godz. 10.00 a 13.00 przy pawilonie handlowym przy ul. Kopernika. Do recyklingu będzie można przekazać stary albo zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny: pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki oraz inne urządzenia zasilane na prąd albo baterie.

Warto pamiętać, że poza mobilnymi punktami, elektrośmieci można oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Rybnickiej (przy składowisku odpadów komunalnych) i jest czynny od poniedziałku do piątku między godz. 7.00 a 17.00 oraz w soboty między godz. 7.00 a 13.00.

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wrzucać do kontenera na odpady komunalne! Szkodliwe substancje, takie jak rtęć, freon czy kadm, mogą wydostać się na zewnątrz i przeniknąć do gleby i wód gruntowych, stwarzając zagrożenie dla środowiska, a także zdrowia i życia ludzi.

Zebrane od mieszkańców elektroodpady są ponownie przetwarzane. Miasto Gliwice przekazuje je Zakładowi Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego spółki Biosystem w Bolęcinie koło Trzebini. Przetwarzanie i odzysk surowców z elektroodpadów odbywa się przy użyciu linii mechanicznego i częściowo ręcznego demontażu. Stosuje się do tego technologie przyjazne środowisku – specjalne moduły wychwytują freony, cyklopentan i izobutany z urządzeń chłodniczych. Ekrany z telewizorów i komputerów trafiają do hut szkła, plastik, miedź i aluminium są ponownie wykorzystywane. Ze środków, które samorząd pozyskuje sprzedając odpady, kupowany jest sprzęt sportowy dla gliwickich szkół i przedszkoli.