WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

20.04.2018Gliwice podzielone na stałe obwody głosowania

Rada Miasta Gliwice – zgodnie z wymogami ustawowymi – uchwaliła na wczorajszej sesji podział miasta na stałe obwody głosowania, ustaliła ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

–  Głosowanie w jesiennych wyborach samorządowych przeprowadzone zostanie w naszym mieście w 106 lokalach wyborczych, z których 53 to lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – poinformował Janusz Górecki, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Z wykazem ulic wchodzących w skład poszczególnych stałych obwodów głosowania i listą 106 lokali wyborczych można zapoznać się TUTAJ.

Przypominamy, że kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 16 listopada. Dotychczas Kodeks wyborczy stanowił, że wybory samorządowe odbywały się w ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad.

Zgodnie z najnowszą zmianą w Kodeksie, datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad.

(źródło: gliwice.eu)