WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

04.06.2018Gliwicki Budżet Obywatelski - właśnie rozpoczęło się głosowanie

 
Rozpoczęło się głosowanie na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Mieszkańcy mogą oddać swój głos na to zadanie, na którego realizacji najbardziej im zależy.
 
Ostateczną listę inicjatyw skierowanych do czerwcowego głosowania w ramach GBO 2019 można znaleźć na stronie Gliwice.eu, w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski. Głosowanie potrwa do 25 czerwca.
 
Na realizację zadań jednorocznych w Gliwicach przeznaczono kwotę 6 mln zł. To o półtora miliona więcej niż w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Jeśli mieszkańcy 21 osiedli zmobilizują się i aktywnie wezmą udział w głosowaniu, to przedsięwzięcia, które uzyskają największe poparcie, będą miały szanse na wykonanie w przyszłym roku. O czym warto pamiętać? Przede wszystkim sprawdźmy, ile osób będzie musiało oddać głos na zadania dla wybranego osiedla, żeby wyniki głosowania zostały uznane w tym roku za wiążące. No i oczywiście zachęćmy rodzinę, znajomych oraz sąsiadów do włączenia się w tę inicjatywę! Im więcej osób się zaangażuje, tym większa szansa, że wskazane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane.
 
Chcecie współdecydować, na co zostaną wydane pieniądze w ramach GBO 2019? Weźcie udział w głosowaniu!
 
4–25 czerwca
 
CZAS NA GŁOSOWANIE
 
KTO? Na zadania jednoroczne może głosować każdy mieszkaniec Gliwic (czyli osoba, która przebywa w mieście z zamiarem stałego pobytu) w wieku 16+, w tym osoby, które w 2018 roku ukończą 16. rok życia.
 
JAK? Można oddać tylko jeden głos wyłącznie na jedno wybrane zadanie w jednym, wybranym przez siebie osiedlu. Aby zagłosować, trzeba wypełnić ankietę w wersji papierowej lub elektronicznej, podając obowiązkowo swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia. Dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym! Z jednego adresu e-mailowego można oddać tylko jeden głos.
 
Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia oddanie głosu poprzez wypełnienie formularza, mogą złożyć swój głos za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów UM (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, od poniedziałku do środy w godz. od 8.00 do 16.00, w czwartki od godz. 8.00 do 17.00, a w piątki w godz. od 8.00 do 15.00).
 
Podczas trwania głosowania, na stronie internetowej www.gliwice.eu, pod hasłem GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI, będą aktualizowane dane dotyczące liczby głosów, które zostały oddane na poszczególne zadania w każdym z osiedli i ile głosów brakuje, by głosowanie na zadania w osiedlu zostało uznane za wiążące. Informacja o liczbie oddanych głosów będzie aktualizowana na stronie internetowej do 3 dni roboczych następujących po dacie oddania głosu przez mieszkańca.
 
GDZIE? Każda osoba uprawniona do głosowania może oddać głos w formie elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza elektronicznego (dostępnego na stronie www.gliwice.eu od 4 czerwca od godz. 8.00 do 25 czerwca do godz. 20.00) lub w formie tradycyjnej – poprzez wypełnienie formularza papierowego. Formularze w wersji papierowej są dostępne w 21 punktach konsultacyjnych zlokalizowanych w różnych częściach miasta – m.in. w budynkach Urzędu Miejskiego oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam, po wypełnieniu, można je zostawić. Formularze pobierzemy również w wersji do wydruku ze strony www.gliwice.eu pod hasłem GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.
 
Listy zadań, wraz z opisem i szacunkową wartością, są dostępne na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI, w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – GLIWICE” oraz w punktach konsultacyjnych.
 
KROK PO KROKU
 
Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden ważny głos na tylko jedno zadanie. W przypadku głosowania elektronicznego należy wypełnić formularz, podać wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować i zatwierdzić formularz przyciskiem „wyślij”. Na podany adres e-mail zostanie przesłany link potwierdzający. Jego otwarcie jest niezbędne do zakończenia głosowania. Z jednego adresu e-mailowego można oddać tylko jeden głos!
 
W przypadku głosowania tradycyjnego – należy podać wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować i do 25 czerwca oddać formularz w jednym z 21 punktów konsultacyjnych lub wysłać na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (z dopiskiem na kopercie: BUDŻET OBYWATELSKI). Za dzień oddania głosu przyjmuje się datę doręczenia korespondencji przez operatora pocztowego do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
 
20 lipca
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
 
Które propozycje w poszczególnych osiedlach zostaną zrealizowane? Tego dowiemy się 20 lipca. Wyniki wraz z informacją o liczbie głosów oddanych na poszczególne zadania, liczbie głosów nieważnych i przyczynach ich nieważności zostaną opublikowane na www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI oraz w „MSI – GLIWICE”.
 
Do wykonania zostaną skierowane zadania, które na osiedlowej liście zadań uzyskały największą liczbę głosów i zmieszczą się w limicie finansowania przyznanym dla osiedla. Wybrane przez mieszkańców przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w 2019 r., jeżeli na osiedlową listę zadań zagłosowało nie mniej mieszkańców, niż minimalna liczba głosów określona dla danego osiedla.
 
BONUS ZA AKTYWNOŚĆ: Środki niewykorzystane w poszczególnych osiedlach zostaną zsumowane i rozdzielone pomiędzy osiedla, w których został przekroczony próg dla aktywnych. Wymagane progi dla poszczególnych osiedli zostały przedstawione na grafice poniżej (dostępne są również na stronie www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI).
(źródło: gliwice.eu)