WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

22.01.2018Rok 2017 w policyjnych statystykach

Wyniki pracy gliwickich stróżów prawa omówił komendant miejski nadkom. Marek Bajcer. Optymistyczną wiadomością dla mieszkańców Gliwic i powiatu jest utrzymany spadek liczby przestępstw kryminalnych ogółem. Fakt ten zawdzięczać można m. in. coraz lepszej prewencji i dodatkowym służbom patrolowym, opłacanym przez samorządy. Nasi funkcjonariusze mogą też pochwalić się wzrostem wykrywalności przestępstw kryminalnych – osiągnięto tu poziom 57 proc. W kategorii „kradzież” od kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa. Gdy w 2014 r. zaistniały w naszym rejonie 2163 kradzieże, to w 2017 potwierdzono zaistnienie 1015.
Gliwiccy stróże prawa mają się czym pochwalić w obszarze wykrywalności sprawców bójek i kradzieży – to 73 procenty. Podobnie w kategorii „przestępczość rozbójnicza” – tu wykryto 79 proc. sprawców.
W minionym roku w rejonie Gliwic i powiatu skradziono 159 pojazdów. To obszar, w którym mamy jeszcze sporo do zrobienia. Przestępczość samochodowa jest jednak problemem nieznającym granic powiatu czy województwa, a wpływ na nią ma anonimizacja społeczeństwa w wielkich aglomeracjach, rozwinięta infrastruktura oraz najnowsze rozwiązania techniczne, pozwalające na kradzież pojazdu w ciągu kilkunastu sekund.
Zajęcie mienia należącego do przestępców, czyli odbieranie „profitów” działalności przestępczej – to jeden z filarów walki z przestępcami. Gliwiccy policjanci, wspólnie z prokuraturą, zajęli mienie o wartości 4.737.612 zł. W wyniku ścigania przestępców odebrano podejrzanym i zwrócono pokrzywdzonym mienie skradzione o wartości 3.551.740 zł.
W obszarze prewencji i ruchu drogowego osiągnięto wyniki, które mogą cieszyć. Liczba wypadków na naszych drogach spadła do 186 (354 w roku 2013, 270 w 2014, 228 w 2015 i 200 w 2016). Spadła też liczba rannych – 214 (w 2016 było ich 234). W ubiegłym roku, niestety, zginęły na drogach 23 osoby (to wzrost w stosunku 2016, kiedy ofiar było 19).
W ciągu 2017 r. policjanci przeprowadzili ponad 109 tysięcy badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i ujawnili 799 nietrzeźwych kierowców.
Coraz lepsza jest też efektywność odbierania przestępcom mienia (dochodu) pochodzącego z przestępstw. Z kolei funkcjonariuszom zajmującym się przestępczością narkotykową udało się „zdjąć” z rynku prawie 24 kilogramy narkotyków.
źródło: KMP w Gliwicach
fot: śląska.policja.pl