WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

04.10.2018W gliwickiej Jednostce Wojskowej szkoli się 70. kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej

   

 
W Gliwicach pierwsi kandydaci na żołnierzy Wojskowej Obrony Terytorialnej biorą udział w szkoleniu. 
 
Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony jest na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią oraz zasad zachowania na polu walki. Kandydaci nauczą się też udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. „Szesnastkę” kończy przysięga, która odbędzie się 7 października w Katowicach.
 
13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła formowanie w tym roku. Obecnie trwa proces pozyskiwania kandydatów do służby. Do końca roku przeszkolonych na Śląsku na zostać ok. 450 osób.
 
W województwie śląskim powstać mają 4 bataliony lekkiej piechoty rozmieszczone w Gliwicach, Częstochowie, Cieszynie i Kuźni Raciborskiej. W Bytomiu znajdować się będzie między innymi Kompania Saperów czy też Wsparcia oraz Pluton Medyczny. 
 
Dowództwo 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej znajduje się w Katowicach.
 
Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 roku. Obecnie WOT jest w procesie formowania, którego zakończenie planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.
 
Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służbę pełni ponad 13 tys. żołnierzy, w tym ponad 11 tys. ochotników oraz 2,3 tys. żołnierzy zawodowych.
 
WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą. 
 
Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.
 
Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują współcześnie misję Armii Krajowej. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze.
 
Plik dźwiękowy: M_W_obrazek_terytorialsi.mp3
 
   
(zdjęcia: DWOT)