WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

21.02.201985% dofinansowania na budowę zachodniej obwodnicy w Gliwicach!

gliwice.wyborcza.pl
 
Pierwsze przygotowania do realizacji kolejnej części obwodnicy Gliwic rozpoczęły się! Geodeci wytyczają pas drogowy pod budowę nowej inwestycji oraz porządkują teren pod jej przebieg. Fragment zachodniej obwodnicy miasta będzie miał jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Wyjątek stanowić będą skrzyżowania z ul. Daszyńskiego i Rybnicką. W tych miejscach liczba jezdni zwiększy się do dwóch, a wszystko po to, aby usprawnić przejazd.
 
Przebudowany zostanie także ok. 600 metrowy odcinek ul. Rybnickiej. Powstaną nowe skrzyżowania z ulicami: Ku Dołom, ul. Kosów i przedłużeniem ul. Biegusa oraz około 7,5 km dróg serwisowo-gospodarczych. Wybudowana zostanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Droga będzie oświetlona i wyposażona w tablice zmiennej treści, na których będą wyświetlane informacje drogowe, a także aktualności pogodowe.
 
Budowę zrealizuje konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM za kwotę ok. 82,6 mln zł. Inwestycja powstaje dzięki unijnemu wsparciu.  85% dofinansowania uzyskano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego).