WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

22.03.2019B-B: ZBIR na Bielsku. Stolica Podbeskidzia miastem rowerów?

21 marca, podczas pierwszego spotkania, oficjalnie rozpoczęła funkcjonowanie  Zjednoczona Bielska Inicjatywa  Rowerowa. ZBIR będzie forum konsultacyjnym i opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Bielska-Białej  w zakresie polityki rowerowej.

Będzie to także forum dyskusji, wymiany informacji, doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach związanych z rozwojem mobilności rowerowej i turystyki rowerowej. Podejmowane działania będą miały także na celu usystematyzowanie zagadnień związanych z rozwojem ruchu rowerowego w Bielsku-Białej w oparciu o współpracę z sąsiadującymi regionami.

 
 Zadania Inicjatywy będą polegały m.in. na:
a) rekomendacji wraz ze wskazaniem priorytetów w zakresie budowy sieci tras rowerowych;
b) zgłaszania propozycji działań mających na celu promocję i edukację w zakresie poruszania się rowerem;
c) zgłaszania propozycji wysokości budżetu w ramach pozycji budżetowej Program Rowerowy;
d) opiniowaniu koncepcji i projektów drogowych mających wpływ na ruch rowerowy na możliwie wczesnym etapie;
e) rekomendacji dla działań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów;
f) podejmowania innych działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego oraz infrastruktury rowerowej.
 
W spotkaniu Inicjatywy wzięli udział  pasjonaci dwóch kółek, a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Policji, Miejskiego Zarządu Dróg, projektanci oraz Oficer Rowerowy Województwa Śląskiego  i Oficer Rowerowy/ doradca Prezydenta Dąbrowy Górniczej.

Jedną z inicjatorek projektu jest jedna z najsłynniejsza bielska rowerzystka, która w ubiegłym roku, jako jedna z dwóch osób w Polsce, ukończyła morderczy, 16 dniowy wyścig przez Europę - The Transcontinental Race, Alina Kilian - posłuchajcie:

Plik dźwiękowy: Kos_RAZ%20-ZBIR.mp3

Osoby chcące się podzielić swoimi pomysłami dotyczącymi szeroko rozumianych kwestii ruchu rowerowego mogą kontaktować się z przedstawicielami Inicjatywy pod adresem: zbir.bielsko@gmail.com.

 

 

Źródło: UM w Bielsku-Białej; fot. pixabay

 

 

 

 

 

 

 


Inicjatorki ZBIR w Bielsku, pierwsza z prawej: Alina Kilian