WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

20.02.2019Egzaminy dla taksówkarzy już we wtorek!

pixabay.pl

Czy każdy taksówkarz z Zabrza zna swój teren? Sprawdzą to pracownicy Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Już we wtorek odbędzie się egzamin sprawdzający wiedzę z topografii miasta czy przepisów prawa miejscowego.

Plik dźwiękowy: JB_egzaminy2.mp3

Mówiła Małgorzata Kerner z Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Niestety negatywny wynik nie przekłada się na nic, bo taksówkarze, którzy oblali egzamin – mogą przystąpić do niego jeszcze raz. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły kurs zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zabrze nr LXI/727/18 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Zabrze oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

 
Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu, zobowiązane są złożyć w Wydziale Komunikacji wniosek wraz zaświadczeniem o ukończonym kursie i potwierdzeniem uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 162,56 zł.