WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

21.06.2019Cieszyn: od lipca zmiany w korzystaniu z autobusów miejskich


W związku z kończącym się okresem przejściowym, w którym pasażerowie mogli jeździć autobusami na starych zasadach, Burmistrz Miasta Cieszyna podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian, które mają na celu ułatwienie w korzystaniu z komunikacji miejskiej. Przy określeniu nowych zasad, jakie mają obowiązywać od 1 lipca br., wzięte zostały m.in. postulaty, aby osoby starsze i niepełnosprawne nie musiały rejestrować przejazdu w kasowniku elektronicznym.

Oto najważniejsze zmiany: 

 Przedłużony został okres, w którym można jeździć na podstawie papierowych biletów. Wszyscy, którzy posiadają takie bilety, mogą z nich korzystać do 31 grudnia 2019r., natomiast nie będzie można już ich kupić.

 Osoby, które ukończyły 70 lat, a także osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i ich opiekunowie mogą wykonywać przejazdy autobusem w strefie Cieszyn-Cieszyn w sposób dotychczasowy (nie muszą posiadać karty miejskiej). Muszą natomiast posiadać dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych.Brak obowiązku posiadania karty miejskiej, aby korzystać z uprawnień do ulgi w wysokości 50%. Bilety ulgowe można zakupić za pomocą karty bankowej, za pomocą aplikacji MoBilet oraz opłacić przejazd u kierowcy. W takim przypadku konieczne jest okazanie kontrolerowi dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do przejazdów ulgowych.

 Wprowadzenie ulgi 50% w strefie Cieszyn-Cieszyn dla osób, które ukończyły 60 lat i pobierają świadczenie pielęgnacyjne ze względu na opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Brak konieczności posiadania karty miejskiej pozwala na korzystanie z ulg przez mieszkańców, którzy sporadycznie korzystać będą z komunikacji, ale również przez turystów przebywających w Cieszynie.

Dodatkowe ważne informacje: 

 - Nie będzie już biletów okresowych w postaci papierowej. Bilety takie są dostępne tylko w ramach karty miejskiej, a wybrane bilety okresowe są również dostępne za pomocą aplikacji moBilet.

 - Wolontariusze mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów w strefie Cieszyn-Cieszyn tylko na podstawie posiadanej karty miejskiej.  - Pasażerowie, którzy wykonują przejazd na podstawie biletu okresowego zapisanego na karcie miejskiej zobowiązani są do zarejestrowania przejazdu w kasowniku. Niezarejestrowanie przejazdu uznaje się za przejazd bez ważnego bilet.

 - Rejestracja wyjścia z autobusu w kasowniku elektronicznym nie jest obowiązkowa w przypadku przejazdu na podstawie biletu okresowego zapisanego na karcie miejskiej.

 


źródło: UM w Cieszynie