WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

14.03.2019Ustroń: Kominiarze stukają do drzwi

 

13 marca 2019r. w Urzędzie Miasta Ustroń nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy na rzecz realizacji projektu „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji", który jest realizowany w ramach programu prac rozwojowych - "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków (GOSPOSTRATEG)". Powyższy program na celu sprzyjać ekologii poprzez inwentaryzacje kotłów i badania emisji zanieczyszczeń powietrza.

Podpisy pod dokumentem złożyli:

Minister Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze oraz Przemysław Korcz Burmistrz Miasta Ustroń.

„Chcemy samorządom dać narzędzie do monitorowania przyczyn powstawania smogu, by mogły wydawać swe środki dokładnie tam gdzie jest to potrzebne. Pilotaż, który prowadzony jest m.in. w Ustroniu ma nam dać możliwość sprawdzenia systemu, a w przyszłości wprowadzenie go na skalę ogólnopolską.” – mówi Minister Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze – posłuchajcie:

Plik dźwiękowy: Ustr%20Czys%20pow%202.mp3

„Ustroń już wcześniej zaczął działać w podobnym kierunku i rozpoczął szeroko pojętą walkę ze smogiem. Inwentaryzacja kotłowni na terenie naszego miasta już się rozpoczęła, a prowadzą ją nasi kominiarze. Na chwilę obecną odwiedzili oni około 500 gospodarstw domowych co stanowi mniej więcej 1/6 wszystkich w Ustroniu.” – mówi Przemysław Korcz burmistrz Miasta Ustroń – posłuchajcie:

Plik dźwiękowy: Ust%20www%201(1).mp3

Głównymi celami projektu są:

- stworzenie prototypu systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji z bazą danych urządzeń grzewczych i narzędziami do analizy tych danych, - opracowanie metodyki szacowania zewnętrznych kosztów zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza (zostaną wykonane badania spirometryczne dzieci w szkołach podstawowych w wieku 10-13 lat),

- przygotowanie projektów regulacji prawnych, które pozwolą na uruchomienie ZONE w skali całego kraju oraz zbierania i przetworzenie danych zasilających ZONE i ich systematyczną aktualizację przez umocowane do tego podmioty. Jednym z kluczowych etapów realizacji projektu jest przeprowadzenie pilotaży w gminach, które pozwolą na przetestowanie przyjętych rozwiązań, ocenią ich skuteczność, a następnie pozwolą na zaimplementowanie ewentualnych modyfikacji.

 

Źródło: UM w Ustroniu, mat. własne Radio CCM