WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

08.08.2019GLIWICE: Nowa remiza dla strażaków OSP z Brzezinki

Strażacy z OSP Brzezinka będą mieli nową remizę strażacką. Dwukondygnacyjny budynek będzie spełniał zarówno funkcję bazy strażackiej i garażu, jak i  niewielkiego centrum edukacyjno-kulturalnego. Nowa remiza powinna być gotowa w 2021 r.
 
 
Dotychczas strażacy z OSP Brzezinka mieli do dyspozycji tylko niewielki, własnoręcznie wybudowany garaż przy Parafialnym Domu Kultury w Gliwicach-Brzezince, w którym trzymali dwa samochody gaśnicze. Dzięki głosom mieszkańców dzielnicy w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego mogli uzupełnić swoje wyposażenie m.in. o specjalistyczne urządzenia ratownictwa technicznego.
 
Już wkrótce dzięki wsparciu miasta strażacy z Brzezinki będą mieli do dyspozycji dwukondygnacyjną remizę przy ul. Zamojskiej, o powierzchni niemal 662 m2, z zapleczem socjalno-biurowym i sanitarno-kuchennym, pomieszczeniami dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, szatniami oraz salą szkoleniową i konferencyjną. W budynku powstanie też sala ćwiczeń pozwalająca utrzymać sprawność fizyczną strażaków, pomieszczenia Klubu Honorowych Dawców Krwi „Dar Nadziei” działającego przy OSP w Gliwicach-Brzezince oraz sale na działalność edukacyjno-kulturalną, którą również zajmują się strażacy. Znajdzie się także miejsce na nowy garaż dla trzech wozów bojowych OSP Brzezinka i ufundowanej przez miasto przyczepy sprzętowej wyposażonej w nowoczesne pompy i węże, służącej do usuwania skutków powodzi i podtopień. Stary garaż będzie służył strażakom do prowadzenia ćwiczeń, wykonywania tzw. zapraw i jako magazyn sprzętowy. Dla potrzeb remizy powstanie parking na  21 miejsc postojowych.
 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, realizacja inwestycji rozpocznie się w 2020 r., a zakończy w 2021 r.
 
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej remizy strażackiej dla OSP Brzezinka został już ogłoszony. Projekt ma powstać w oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną przygotowaną na zlecenie miasta.
 
Historia OSP w Brzezince sięga roku 1888. Utworzono wówczas pierwszą drużynę ogniową z kolumną sanitarną. W ochotniczą straż pożarną przekształcono ją około roku 1910. Po wojnie działała ona do 1971 r., kiedy to została odgórnie zlikwidowana. Brzezińską straż reaktywowano w 2013 r., później zgłoszono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Gotowość bojowa jednostki została zgłoszona w grudniu 2014 r. i już parę dni później wyjechała ona do pierwszej akcji.
 
Każdego roku brzezińska straż uczestniczy w ponad stu zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta: pożarach, wypadkach komunikacyjnych, podtopieniach budynków i posesji, usuwaniu skutków wichur czy gniazd szerszeni. Liczba interwencji stale rośnie. Formacja liczy 27 czynnych strażaków i ma do dyspozycji dwa wozy bojowe – iveco i jelcza – przekazane przez gliwickie jednostki PSP oraz specjalistyczny sprzęt zakupiony ze środków budżetu miasta.

(źródło: www.gliwice.eu)