WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

27.03.2019Europejska licencja dla mechaników lotnictwa z Gliwic!

pixabay.com
 
Kształcenie w zawodzie technik mechanik lotniczy w Gliwicach, zainicjowano w roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach. Strategicznym partnerem kształcenia w nowym zawodzie został Aeroklub Gliwicki, na terenie którego uczniowie realizowali zajęcia praktyczne. 
 
Na przestrzeni lat szkoła pozyskała do współpracy wiele podmiotów branży lotniczej, poszerzyła wachlarz możliwości realizacji praktyk, a także zakupiła… samolot. Uczniowie zaczęli zdobywać swoje doświadczenie praktyczne w tak znaczących ośrodkach, jak:
 
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Lotniczych w Dęblinie,
LINETECH – firma działająca w zakresie obsługi liniowej oraz bazowej statków powietrznych,
LS TECHNICS – firma obsługowa dla ponad 20 linii lotniczych w zakresie obsługi naziemnej, jak i technicznej,
LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) – dostawca usług związanych z obsługą techniczną samolotów.
 
Jednak najważniejszą potrzebą w zakresie kształcenia, była możliwość realizacji programu szkolenia, honorowanego w całej Unii Europejskiej. Taką możliwość zapewniał m.in. Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Politechniki Śląskiej, który realizował dotychczas szkolenia i egzaminy, w zakresie niektórych certyfikowanych umiejętności branży lotniczych, pozwalających uzyskać licencję mechanika lotnictwa.
 
Pierwsze związki szkoły samochodowej z Gliwic (nota bene założonej w 1952 przez… Ministerstwa Lotnictwa i Transportu Drogowego) w zakresie kształcenia lotników z Politechniką Śląską, sięgają roku 2015, kiedy to zawarto porozumienie z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, w ramach którego Politechnika Śląska wspierała szkołę w wielu inicjatywach, m.in. przy organizacji konkursów wiedzy lotniczej, wycieczkach zawodowych, itp.
Umowa patronacka zawierana 29 marca 2019 r. pomiędzy Politechniką Śląską, a Zespołem Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach, dotyczyć będzie współpracy w zakresie przygotowania uczniów do wykonywania zawodu technik mechanik lotniczy.
 
Katedra Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechnik Śląskiej będzie wspierać szkołę poprzez:
1. realizację zajęć praktycznych na terenie hangaru Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej na terenie lotniska w Gliwicach,
2. organizację spotkań dla młodzieży i nauczycieli na terenie Politechniki w celach szkoleniowych,
3. wspieranie działalności dydaktycznej szkoły, poprzez udostępnianie laboratoriów pomocy naukowych, podręczników, schematów, itp.
4. realizację zajęć i egzaminów w ramach programu szkolenia PART (dokument potwierdzający posiadanie wiedzy oraz doświadczenia wymaganego poprzez przepisy europejskie).
 
Podpisanie umowy jest początkiem nowego rozdziału współpracy i otwarciem nowych możliwości kształcenia dla młodzieży nie tylko z Gliwic, ale i z Metropolii. Najważniejsza jednak jest możliwość wejścia uczniów w środowisko akademickie, dająca szansę na podniesie poziomu kompetencji i umiejętności, przygotowanie do studiów wyższych na kierunkach lotniczych oraz do pracy zawodowej w branży lotniczej.