WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

07.06.2019Pierwsza taka pracownia w Gliwicach

 
Profesjonalna pracownia cukierniczo-piekarnicza dla uczniów, spełniająca najwyższe kryteria współczesnego rynku HORECA czyli dla hoteli, restauracji i cateringu,  powstaje w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gliwicach. Dzięki niej uczniowie będą mogli zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe, umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń oraz nabrać swobody w  poruszaniu się w nowoczesnym zakładzie gastronomiczno- cukierniczym.
 
Celem projektu „Nowe umiejętności – nowe szanse” jest wyposażenie uczniów z niepełnosprawnościami w dodatkowe umiejętności, wykraczające poza program nauki zawodów gastronomicznych oraz budowlanych. Trwają już intensywne prace – uczniowie budownictwa przygotowują profesjonalną pracownię dla swoich kolegów z branży gastronomiczno – spożywczej, którzy zdobędą w niej umiejętności z zakresu dekorowania ciast i tortów, dekoracji z karmelu, cateringu z elementami dekorowania potraw, carvingu, barmaństwa i baristyki.
 
Projekt przewiduje również zwiększenie kompetencji nauczycieli ZSS. Uczestniczą oni w  prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy i mistrzów w zawodzie szkoleniach z zakresu:   dekorowania ciast i tortów, dekoracji z karmelu, cateringu z elementami dekorowania potraw oraz carvingu. Pozwoli to na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w zakresie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych oraz lepsze przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu w realiach nowoczesnych firm gastronomicznych i cukierniczych po zakończeniu realizacji projektu.
 
Uczestnicy projektu będą mieli także możliwość praktykowania pod okiem mistrzów w zawodzie w nowoczesnych zakładach gastronomicznych i cukierniczych.
 
– W nowoczesnej pracowni będą prowadzone również warsztaty dla wszystkich uczniów gliwickich szkół w zakresie preorientacji zawodowej, przygotowującej ich do wyboru zawodu m.in. w branży żywieniowej i budowlanej, które jak wiemy stanowią jedną z najdynamiczniej rozwijających  się gałęzi polskiej gospodarki, co doskonale widzimy także w naszym mieście – podkreśla Tomasz Ocieczek, dyr. Zespołu Szkół Specjalnych.
 
Pracownia powstaje w ramach projektu „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWE SZANSE”, który realizuje Zespół Szkół przy Dolnej Wsi w bieżącym roku przy współudziale Miasta Gliwice. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 650 080 złotych. Całkowity koszt projektu 764 800 złotych.
fot. ZSS im. J. Korczaka w Gliwicach
źródło: www.gliwice.eu