WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

24.06.2019Aglomeracja Bielska? Radni z "Porozumienia Dla Bielska-Białej" mają plan

 

Miasto Bielsko-Biała nie skorzystało z okazji i nie złożyło ambitnego oraz merytorycznego wniosku do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, pozwalającego zdefiniować model rozwojowy dla aglomeracji Bielska-Białej w ramach województwa śląskiego. Prezydent Bielska-Białej nie zadbał o długofalowy interes oraz właściwą rangę miasta w ramach procedowania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+,  po ustawowym terminie przesłał do Marszałka słaby merytorycznie i powierzchowny wniosek” – uważają bielscy radni z „Porozumienia dla Bielska-Białej”, Janusz Buzek i Marcin Litwin, którzy dzisiaj złożyli w Urzędzie Marszałkowskim własny wniosek w tej sprawie.

Skorzystali z możliwości dla osób prywatnych, które do końca bieżącego miesiąca są uprawnione, aby przesyłać uwagi do Planu. We wniosku radni Buzek i Litwin zdefiniowali włąsną, odrębną politykę rozwojową aglomeracji Bielska-Białej w ramach województwa śląskiego.

Jego podstawowe założenia sformułowali następująco (poniżej tekst w oryginale):
 

"Interesy Bielska-Białej, aglomeracji Bielska-Białej i subregionu południowego w aspekcie polityki przestrzennej województwa śląskiego

Bielsko-Biała jest większe od miast wojewódzkich Opola i Zielonej Góry oraz niedużo mniejsze od stolicy województwa świętokrzyskiego. Tworzy ważne związki społeczne i gospodarcze z powiatami ziemskimi i gminami województwa śląskiego i małopolskiego. Wymaga więc odrębnego i pogłębionego potraktowania w ramach polityki przestrzennej województwa śląskiego.

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym miasto Bielsko-Biała, miały czas do 15 maja br., aby składać wnioski do zmiany Planu. Prezydent Bielska-Białej złożył wniosek po czasie, tj. 29 maja (Załącznik 2), ograniczając się do truizmów z zakresu transportu i komunikacji. Nie skorzystał z okazji i nie domagał się, aby do dokumentów planistycznych województwa wprowadzić odrębny plan miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Bielska-Białej, zapewniając mu stworzenie koniecznego i specyficznego modelu rozwojowego w ramach województwa.

Janusz Buzek oraz Marcin Litwin, radni Bielska-Białej i członkowie Porozumienia Jarosława Gowina, korzystając z możliwości, że osoby prywatne mogą do 30 czerwca br. przesyłać uwagi do Planu, w dniu 24 czerwca złożyli wniosek w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Wniosek radnych Janusz Buzka i Marcina Litwina zawiera m.in. postulaty:

1. Podziału Planu województwa na rozdziały poświęcone poszczególnym subregionom, tak by dla każdego z nich prowadzić odrębne rozpoznanie uwarunkowań oraz podejmować odrębne ustalenia kierunkowe. W subregionie bielskim należy dokonać rozróżniania na Śląsk Cieszyński oraz małopolską Żywiecczyznę i małopolską wschodnią część Powiatu Bielskiego.

2. Stworzenia odrębnego planu miejskiego obszaru funkcjonalnego aglomeracji Bielska-Białej pod kątem ekonomicznym, społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, transportowym itd.

3. Uwzględnienia wschodniego ramienia aglomeracji Bielska-Białej. Chodzi o to, aby wszystkie elementy diagnozy i ustaleń kierunkowych dotyczące aglomeracji Bielska-Białej brały pod uwagę wschodnie ramię aglomeracji znajdujące się w województwie małopolskim – do Andrychowa z gminami ościennymi włącznie.

4. Wprowadzenia dla Planu zagadnienia transportu publicznego dla aglomeracji Bielska-Białej. Konieczna jest modernizacja linii kolejowych węzła bielskiego z uwzględnieniem potrzeb ruchu podmiejskiego, w tym uzupełnieniem siatki przystanków. Na linii średnicowej w Bielsku-Białej należy dobudować brakujący drugi tor. Powinien też powstać nowy przystanek Bielsko-Biała Śródmieście – u południowego wylotu tunelu. Ponadto pilna jest modernizacja linii kolejowych w kierunkach do Cieszyna i Wadowic, z uwzględnieniem odcinkowej dobudowy drugich torów, zależnie od potrzeb ruchowych z założeniem zapewnienia cyklicznego rozkładu jazdy. Uzupełnieniem transportu aglomeracyjnego na najważniejszych kierunkach nieobsłużonych koleją powinna być komunikacja autobusowa. Pewnym wzorcem są tutaj organizowane przez samorząd województwa małopolskiego linie dowozowe do Wieliczki.

5. Uzupełnienia wyposażenia Bielska-Białej w infrastrukturę społeczną wyższego rzędu. Bielsko-Biała jako miasto co najmniej porównywalne z mniejszymi miastami wojewódzkimi powinno zyskać standardowe dla tej wielkości miast wyposażenie w infrastrukturę społeczną. Należy stworzyć program rozwoju szkolnictwa wyższego uwzględniający powołanie uczelni z pełnią praw akademickich, rangi uniwersytetu klasycznego, oraz zwiększenie liczby studentów do poziomu porównywalnego z Kielcami bądź Opolem. W sferze kultury należy doprowadzić do powołania filharmonii jako instytucji wojewódzkiej. W zakresie mediów publicznych proponuje się utworzenie w Bielsku-Białej redakcji i studiów nadawczych katowickich oddziałów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia z możliwością tworzenia własnych programów informacyjnych i publicystycznych."

 

Źródło: materiały prasowe Porozumienia dla Bielska-Białej