WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

15.02.2019Willa Caro zaprasza na podróż do Kresów Wschodnich!

http://gliwice.openform.pl
 
Na podróż do Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej zaprasza Gliwicka Willa Caro. Ekspozycja to swego rodzaju „Pieśń o ziemi naszej” w obrazach. Napisany w 1835 roku poemat Wincentego Pola – obecnie zapomniany – a w okresie zaborów niezmiernie popularny, przechował wyobrażenie mającej się odrodzić Ojczyzny obejmującej swym obszarem Żmudź, Litwę, Polesie, Wołyń, Podole, Pobereże, Ukrainę i „rzeki domowe” Rzeczypospolitej – Niemen i  Dniestr. 
 
"Na wystawie zaprezentujemy widoki z kresowego świata uchwycone na płótnach wybitnych polskich twórców" - mówi Ewa Chudyba z Willi Caro.
 
 
Plik dźwiękowy: JB_kresy.mp3
 
Prezentowane obrazy pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, a kuratorem wystawy jest historyk sztuki Urszula Kozakowska-Zaucha. Szczegóły na stronie internetowej muzeum.