WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

18.02.2019Gliwice: dzielnice zamiast osiedli? Wyraź swoją opinię!

gliwice.wyborcza.pl
 
Do 4 marca można wyrazić swoje zdanie w sprawie nazewnictwa 21 jednostek pomocniczych miasta. Mogą to zrobić mieszkańcy miasta i rady osiedli. 
 
Podczas ostatnich zmian statutów osiedli (w pierwszej połowie 2018 roku) przedstawiciele Rad Osiedli i radni Rady Miasta zgłosili postulat zmiany nazw „osiedla” na „dzielnice”. Ich zdaniem „osiedla”, utożsamiane są potocznie z jednolitą zabudową mieszkaniową. "Dzielnice” dużo lepiej oddają zróżnicowanie poszczególnych części miasta pod względem historycznym, funkcjonalnym, społecznym i architektonicznym.
 
W pierwszej kolejności konieczna była zmiana Statutu Miasta w tym zakresie. Nastąpiło to w grudniu 2018 roku. Rada Miasta uchwaliła nowy Statut Miasta, w którym jednostki pomocnicze nazwano dzielnicami. W kolejnym etapie działań zmierzających do ujednolicenia nazewnictwa jednostek pomocniczych w Gliwicach konieczne jest dokonanie zmian statutów osiedli, polegających na wprowadzeniu do nich nowej nazwy.
 
Zmiana statutów osiedli musi być poprzedzona przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Miasto zachęca mieszkańców do wyrażania swoich opinii w tej sprawie. Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Nasza reporterka zapytała mieszkańców miasta o opinie. Posłuchajcie!
 
Plik dźwiękowy: JB_dzielnice.mp3