WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

14.11.2019Bielsko-Biała: Każdy zadba o zieleń wokół swego domu. Będzie Ogrodnik Miejski

 

Prezydent Miasta Bielska-Białej podpisał zarządzenie w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Białej. Zarządzenie to zobowiązuje podmioty zarządzające nieruchomościami w imieniu Gminy Bielsko-Biała do dbałości o drzewa i krzewy oraz o prowadzenie procesów inwestycyjnych w taki sposób, aby zachować  jak największą  liczbę drzew. Przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych trzeba będzie wykonać szczegółową inwentaryzację i waloryzację drzew i krzewów na terenie objętym planem danej inwestycji i na tej podstawie w ramach dokumentacji projektowej należało będzie wykonać tzw. POD czyli Projekt Ochrony Drzew.

 

W procesie planowania oraz już samej realizacji inwestycji trzeba będzie postępować zgodnie z opracowanymi  na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Kartami określającymi standardy ochrony drzew w procesach inwestycyjnych. Karty opracowała dendrolog dr inż. arch. kraj. Marzena Suchocka (pracownik SGGW w Warszawie) i  będą one dostępne na stronie internetowej Miasta po wejściu w życie zarządzenia czyli 19 listopada 2019 r.

 

Koordynacja i egzekwowanie prawidłowej realizacji  zadań została powierzona Ogrodnikowi Miejskiemu – którego stanowisko właśnie utworzono w miejskim ratuszu. Historyczną funkcję pierwszego Ogrodnika Miejskiego w Bielsku-Białej od grudnia br. obejmie Dariusz Gajny.

 

 

Źródło: UM w Bielsku-Białej