WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

04.06.2019KPP Cieszyn: Ciastko od policjanta

Ciastko od policjanta? Dlaczego nie?! Cieszyńska drogówka już po raz kolejny przeprowadziła akcję „Spróbuj jak smakuje bezpieczeństwo”. Wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, czyli zwycięzcami Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego zwracali uwagę na problem bezpieczeństwa na drogach powiatu, a przede wszystkim prawidłowe zachowanie pieszych w rejonie przejść przez jezdnię.

Dziś od rana policjanci, wspólnie z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie, obserwowali pieszych przechodzących przez jezdnię. Uczniowie wspólnie z policjantami drogówki oceniali ich zachowanie: czy właściwie rozejrzeli się w obu kierunkach, czy odłożyli na chwilę smartfona, czy zatrzymali się przed przejściem, czy byli skupieni na tym, co dzieje się wokół nich, jak reagują na ich zachowanie kierowcy? Takie działania prowadzone były jednocześnie w kilku miejscach naszego miasta. Na pieszych czekały niespodzianki i nagrody w postaci „ciasteczek smacznych i niesmacznych”… Takie „mobilne punkty kontroli pieszych” znajdowały się w rejonie przejść przy ul. Górny Rynek w Cieszynie, a także w rejonie Starostwa Powiatowego i w pobliżu dworca autobusowego cieszyńskiego grodu. Policjanci z młodzieżą zachęcali do rozmowy na temat bezpieczeństwa pieszych. Tym razem dla tych, którzy właściwie zachowali się na drodze, rozważnie i prawidłowo przeszli przez jezdnię, policjanci oraz uczniowie wręczali ciastko „smaczne”. Z kolei ci, którzy w pośpiechu zbagatelizowali swoje bezpieczeństwo, otrzymywali ciastko „niesmaczne” (ale tylko z nazwy).

Poczęstunek dla pieszych przygotowany i wręczany był przez uczennice i uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. Reprezentacja tej właśnie szkoły wygrała Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny w 2019 roku na szczeblu powiatowym i okręgowym. W województwie wywalczyli bardzo wysokie, trzecie miejsce! Akcję finansowo wsparło cieszyńskie starostwo, które przeznaczyło niezbędne fundusze na zakup produktów potrzebnych do „zasmakowania bezpieczeństwa”. Nie trzeba chyba dodawać, że ciastka tylko z nazwy były „niesmaczne”. Rozdawane przez mundurowych i młodzież „nagrody” były przygotowane przez uczniów, którzy wypiekali ciastka w ramach zajęć pod fachowym okiem nauczycieli cieszyńskiego „gastronoma”. A było ich niemało, bo ponad 800 sztuk.

Akcja, połączona z wieloma innymi w powiecie cieszyńskim, ma przede wszystkim uświadamiać, jak ważna jest edukacja i wspólna walka o bezpieczeństwo na drodze. Gorąco zachęcamy wszystkich, którym bezpieczeństwo nie jest obojętne, aby reagować i aktywnie włączać się w promocję bezpieczeństwa! Niech każdy będzie jego ambasadorem!

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie