WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

04.09.2019Policja w Zebrzydowicach: Nie ma bezpieczeństwa bez współpracy...

Komendant Komisariatu Policji w Zebrzydowicach kom. Monika Buczkowska oraz jej zastępca- podkom. Krzysztof Bortel , a także dzielnicowi st. sierż. Rafał Górczyński i asp. Edyta Maciejczyk gościli wczoraj w Komisariacie Policji w Zebrzydowicach uczestników projektu pod nazwą: "Ja w społeczeństwie" organizowanym przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być razem". W trakcie spotkania podopieczni fundacji – mieszkańcy Gminy Zebrzydowice mogli zapoznać się z strukturą organizacyjną Komisariatu Policji w Zebrzydowicach oraz jego bieżącym funkcjonowaniu. Najważniejszym tematem była współpraca Policji ze społeczeństwem. Kierownictwo komisariatu oraz dzielnicowi przedstawiając to zagadnienie omówili założenia programu i koncepcji pracy dzielnicowych "Dzielnicowy Bliżej Nas"-podreśali, że to jeden z podstawowych programów realizowany w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami a obywatelami. Nawet najlepiej wyposażona policja nie będzie dobrze wykonywała swoich zadań jeśli mieszkańcy nie będą jej ufali, a dzielnicowy to wizytówka policji, policjant pierwszego kontaktu, osoba, do której zawsze obywatel może się zgłosić po pomoc i ją otrzyma. Ta podstawowa forma "łączności" i zbliżenia policji ze społeczeństwem nie jest jedyną. Policjanci przedstawili również gościom działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa- to interaktywne rozwiązanie opracowane w dużej mierze właśnie przy udziale obywateli. Podczas konsultacji społecznych wskazywali oni swoje oczekiwania i potrzeby w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa. W wyniku tych spotkań powstała Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która teraz obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Zapewnia mieszkańcom łatwiejszy kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki temu narzędziu mogą oni łatwo i anonimowo zgłosić sytuacje w swoim otoczeniu, które uważają za niebezpieczne. Policjanci zaprezentowali też aplikację "Moja Komenda"- to narzędzie, które zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju. Nie zbarakło też czasu na przedstawienie udziału Policji w działaniach zespołu interdyscyplinarnego w ramach procedury "Niebieskie Karty".

To wszystko pozwoliło w podsumowaniu spotkania na zaznaczenie, jak niezwykle ważna w społeczeństwie jest aktywna rola każdego obywatela we współpracy z Policją w trosce o wspólne dobro, jakim jest bezpieczeństwo.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie