WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

12.08.2019Nowa odsłona gliwickiej ulicy Zwycięstwa już niebawem

Wiemy, jaki jest pomysł na modernizację ul. Zwycięstwa, teraz przyszedł czas na konkretny projekt. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i zagospodarowanie jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic w mieście.
 
Pod koniec ubiegłego roku poznaliśmy koncepcję przebudowy jednej z najważniejszych ulic naszego miasta. Główne zmiany zaproponowane przez projektanta dotyczą zawężenia jezdni i budowy dodatkowego pasa, którym poruszałby się pojazd alternatywny dla obecnie funkcjonującego autobusu. Opracowanie przewiduje także całkowitą wymianę nawierzchni drogi. – Ciągi piesze będą pełnić dwie różne funkcje, tzw. szybką i rekreacyjną. Przewiduje się organizację przestrzeni dla lokalizacji zieleni, ławeczek czy stojaków rowerowych. Zostanie wprowadzona strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h. Planuje się uruchomienie dodatkowych przystanków autobusowych. Rowerzyści będą poruszać się jezdnią – wylicza Anna Gilner, dyrektor ZDM w Gliwicach.
 
Dzięki tym zmianom ul. Zwycięstwa stanie się przestrzenią bardziej przyjazną dla wszystkich użytkowników ruchu.
 
Taka jest koncepcja, teraz czas na projekt. ZDM zastrzega, że proponowane rozwiązania zostaną wzięte pod uwagę, ale mogą ulec modyfikacji w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej – zamawiający pozostaje otwarty na zmiany w przypadku przedstawienia propozycji mającej wpływ na bardziej racjonalne zagospodarowanie przestrzeni na wskazanym odcinku. Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy, uwaględniając w dokumentacji także inne realizowane lub zaplanowane inwestycje, m.in. budowę Centrum Przesiadkowego i przebudowę placu Piastów.
 
Oferty w przetargu ZDM-u można składać do 22 sierpnia.
 
 
źródło: www.gliwice.eu
fot. M. Baranowski / archiwum UM w Gliwicach