WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

07.10.2019Katowice podejmują nowe działania w walce ze smogiem

 
Będzie baza największych trucicieli, inwentaryzacja źródeł ciepła w całym mieście i zmiana w uchwale antysmogowej. Katowice podejmują kolejną walkę ze smogiem. 
 
Baza największych trucicieli to mapa która powstanie na podstawie danych z systemu AWAIR – czujników rozmieszczonych w całym miescie mierzących jakość powietrza, Na podstawie zgłoszeń mieszkańców o trucicielach oraz na podstawie działań strażników miejskich. Dzięki połączeniu tych wszystkich metod  będzie można wytypować 100  największych truciecieli w poszczególnych dzielnicach miasta.
Drugą nowiścią jest inwentaryzacja żródel ciepła w całym mieście. Chodzi więc o to by sporządzić rejestr rodzajów źródeł ciepła w budynkach znajdujących się na terenie poszczególnych dzielnic. Do końca roku powstanie inwentaryzacja w dzielncicy Murcki w ramach pilotażowego projektu ZONE „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji”. W przyszłym roku władze planują projekt rozszerzyć.  Jednocześnie zaplanowano 11 spotkań z mieszkańcami miasta Katowice podczas których prezentowane będą działania miasta w zakresie ochrony powietrza oraz dotacyjny system wsparcia dla mieszkańców z budżetu miasta Katowice na zmianę systemów grzewczych. Ostatnie zapowiadane działanie to zmiana właśnie w systemie dotacji.  Nowe działania miasta w ramach programu pomocy najuboższym i walki z ubóstwem energetycznym, np. w uzasadnionych przypadkach dofinansowanie również wkładu własnego, który jest wymagany aby uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła. 
 

Fot. materiały prasowe