WinampSŁUCHAJ ONLINE
Sekretariat: (32) 238 87 47 Telefon na antenę: (32) 775 00 00
Napisz do nas: antena@radioccm.pl
Znajdź nas na: facebook.com/radioccm

10.01.2019B-B: "Zamienić kopciucha..." z dofinansowaniem

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ogłasza konkurs pn. „ZAMIEŃ KOPCIUCHA NA EKOCZYŚCIUCHA”.

W ramach konkursu najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bielska-Białej mogą ubiegać się o wykonanie w zajmowanym lokalu etażowego ogrzewania gazowego na koszt ZGM. Lokal musi jednak spełniać określone warunki techniczne, szczegółowo opisane w „Regulaminie konkursu” (dostępnym na stronie internetowej ZGM oraz w Biuletynie Informacji Publicznej). Również najemca nie może posiadać zaległości w opłatach za zajmowany lokal.

Wnioski o udział w konkursie można składać w terminie od 1.02.2019 r. do 28.02.2019 r.  – listownie lub osobiście w ZGM w Bielsku-Białej

 

Źródło: UM w Bielsku-Białej